Ανακοινώσεις
3
Μαρ
2021
Διοικητικές

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Ιδρύματος ότι λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκαν κινητικότητες για επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2019-2020. Για το λόγο αυτό η λήξη του έχει παραταθεί έως 30/09/2021.
Επίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν βγήκε πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Επιμόρφωσης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2020-2021.

28
Ιαν
2021
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2021.

28
Ιαν
2021
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2021.

28
Ιαν
2021
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2021 λήξη κινητικότητας 30/09/2022), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι, για το χειμερινό εξάμηνο η 22η Φεβρουαρίου 2021 και για το εαρινό εξάμηνο η 31η Μαΐου 2021. Επιλέξιμη περίοδος επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι: Ελάχιστη τρεις μήνες μέγιστη δώδεκα μήνες.

7
Δεκ
2020
Διοικητικές

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Vulcanus in Japan”, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που αναγράφονται στο σύνδεσμο https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan καθώς και στην πρώτη σελίδα της αίτησης “Application Form”.
Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά από τις 10/01/2021 έως τις 10/02/2021. Σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία βρίσκονται στο αρχείο “How to apply”.

13
Φεβ
2020
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και
υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε
συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά  το
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2020 λήξη κινητικότητας
30/09/2021), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι, για το χειμερινό εξάμηνο η 20η
Φεβρουαρίου 2020
 και για το εαρινό εξάμηνο η 31η Μαΐου 2020. Επιλέξιμη περίοδος
επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι: Ελάχιστη τρεις μήνες μέγιστη δώδεκα μήνες.