Ευρωπαϊκές Συνεργασίες σχολών

Οι Σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχουν υπογράψει διμερείς συνεργασίες με σχολές του προγράμματος.

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να δείτε τις συνεργασίες ανάλογα με τη Σχολή στην οποία ανήκετε.