Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχει στους ομίλους πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έντυπο υλικό

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   

Υπεύθυνη δήλωση 1   

Υπεύθυνη δήλωση 2   

Υπεύθυνη δήλωση 3   

Συμφωνία πρακτικής άσκησης   

Αίτηση φοιτητού ΑΜΕΑ   (ΦΕΚ 193 17.9.2013, N.4186-17.9.2013)

Χάρτης φοιτητή Erasmus+   

Όμιλος Οικονομικού Πανεπιστημίου