Ανακοινωσεις
18
Ιούλ
2022
Διοικητικές

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Ιδρύματος ότι υπάρχουν δεκαπέντε (15) διαθέσιμες θέσεις στην κινητικότητα της επιμόρφωσης για την περίοδο 2022-2023 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Σύμβαση 2022. Δεδομένου ότι το διδακτικό προσωπικό δύναται να μετακινηθεί για διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στην κινητικότητα επιμόρφωσης θα δοθεί προτεραιότητα στο υπόλοιπο προσωπικό ΕΜΠ.

Οι κινητικότητες επιμόρφωσης 2022-2023 σύμφωνα με τη γενική Σύμβαση Erasmus+ 2022, πρέπει να υλοποιηθούν έως 30/06/2023 που είναι η λήξη της εν λόγω Σύμβασης. Δεδομένου ότι η πανδημία COVID-19 συνεχίζεται, η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή με επαναλαμβανόμενες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων κινητικότητας και μέχρι να απορροφηθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια της κινητικότητας για επιμόρφωση.

Για το 2022, οι κινητικότητες επιμόρφωσης δύνανται να πραγματοποιηθούν από 01/11/2022 έως 30/06/2023. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 05/09/2022 έως 23/09/2022.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

σχετικα αρχεια