Ανακοινώσεις
29
Ιούλ
2022
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι από 5-23 Σεπτεμβρίου 2022.

18
Ιούλ
2022
Διοικητικές

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Ιδρύματος ότι υπάρχουν δεκαπέντε (15) διαθέσιμες θέσεις στην κινητικότητα της επιμόρφωσης για την περίοδο 2022-2023 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Σύμβαση 2022. Δεδομένου ότι το διδακτικό προσωπικό δύναται να μετακινηθεί για διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στην κινητικότητα επιμόρφωσης θα δοθεί προτεραιότητα στο υπόλοιπο προσωπικό ΕΜΠ.

Οι κινητικότητες επιμόρφωσης 2022-2023 σύμφωνα με τη γενική Σύμβαση Erasmus+ 2022, πρέπει να υλοποιηθούν έως 30/06/2023 που είναι η λήξη της εν λόγω Σύμβασης.

14
Απρ
2022
Διοικητικές

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Ιδρύματος ότι λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκαν κινητικότητες για επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2020-2021 του οποίου η λήξη έχει παραταθεί έως 30/09/2023.

Ως ετούτου υπάρχουν εικοσιπέντε (25) διαθέσιμες θέσεις για την περίοδο 2022-2023.

7
Φεβ
2022
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος  2021-2022  ότι η καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Μαρτίου 2022.

7
Φεβ
2022
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023  ότι η καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2022.

7
Φεβ
2022
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2022 λήξη κινητικότητας 30/09/2023), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι, για το χειμερινό εξάμηνο η 25η Φεβρουαρίου 2022 και για το εαρινό εξάμηνο η 31η Μαΐου 2022. Επιλέξιμη περίοδος επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι: Ελάχιστη τρεις μήνες μέγιστη δώδεκα μήνες.