Ανακοινώσεις
23
Ιαν
2024
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2024 λήξη κινητικότητας 30/09/2025), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο είναι η 23η Φεβρουαρίου 2024 και για το εαρινό εξάμηνο η 31η Μαΐου 2024 (ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από 7η Μαΐου). Επιλέξιμη περίοδος επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι: Ελάχιστη δυο μήνες και Μέγιστη δώδεκα μήνες.

18
Ιαν
2024
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 ότι οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 26 Μαρτίου 2024 έως 21 Απριλίου 2024.

18
Ιαν
2024
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος  2023-2024 ότι οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 22 Ιανουαρίου 2024 έως 11 Φεβρουαρίου 2024.

4
Οκτ
2023
Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, των Erasmus Days και της καμπάνιας TimetoMove οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+,διοργανώνουν κοινή εκδήλωση, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

12
Ιούλ
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 28η Ιουλίου 2023.

Έναρξη της περιόδου κινητικότητας: 1η Νοεμβρίου 2023

Λήξη της περιόδου κινητικότητας: 31η Ιουλίου 2024

Ελάχιστη περίοδο κινητικότητας: δύο ( 2 ) μήνες

Μέγιστη περίοδο κινητικότητας: έξι ( 6 ) μήνες

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, πέραν των έξι μηνών, θα εγκρίνεται η αίτησή τους στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, διαφορετικά θα επιλέγονται μόνο εφόσον δηλώσουν εγγράφως ότι θα χρηματοδοτήσουν από ιδίους πόρους το διάστημα πέραν των έξι μηνών.

30
Μάι
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 7 Ιουνίου 2023.