Ανακοινώσεις
30
Μάι
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 7 Ιουνίου 2023.

17
Μαρ
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Ιδρύματος ότι υπάρχουν συνολικά είκοσι δύο (22) διαθέσιμες θέσεις στην κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση στο πλαίσιο των Συμβάσεων 2020 & 2021 του προγράμματος Erasmus+. Δεδομένου ότι το διδακτικό προσωπικό δύναται να μετακινηθεί για διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στην κινητικότητα επιμόρφωσης θα δοθεί προτεραιότητα στο υπόλοιπο προσωπικό ΕΜΠ.

Οι διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας επιμόρφωσης σύμφωνα με τη Γενική Σύμβαση Erasmus+ 2020 είναι 11 και πρέπει να υλοποιηθούν  από 01/05/2023 έως 30/06/2023 που είναι η λήξη της ανωτέρω Σύμβασης. Οι υπόλοιπες 11 διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας επιμόρφωσης εντάσσονται στη Σύμβαση Erasmus+ 2021 και πρέπει να υλοποιηθούν από 01/05/2023 έως 31/10/2023 που είναι η λήξη της εν λόγω Σύμβασης.

25
Ιαν
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2023.

25
Ιαν
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος  2022-2023  ότι η καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή αιτήσεων είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023.

25
Ιαν
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2023 λήξη κινητικότητας 30/09/2024), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023 και για το εαρινό εξάμηνο η 31η Μαΐου 2023 (ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από 1η Μαΐου). Επιλέξιμη περίοδος επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι: Ελάχιστη δυο μήνες και Μέγιστη δώδεκα μήνες.

19
Ιαν
2023
Διεθνής Κινητικότητα

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων πρέπει να υποβάλλει μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2023 τη νέα αίτηση για τη χρηματοδότηση της Διεθνούς Κινητικότητας (International Credit Mobility) 2023 ERASMUS+ με τριετή ισχύ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους έως τις 13/02/2023 με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.