Επιστημονική Γνώση χωρίς σύνορα

Η θεμελίωση της συνείδησης ότι οι φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων έχουν κοινά προβλήματα, διεκδικήσεις και ενδιαφέροντα αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του φοιτητικού κινήματος αλλά και όλης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ φοιτητών των διαφόρων ΑΕΙ. Η γνώση των διαφόρων συστημάτων σπουδών μέσα από τη δοίκηση σε αυτά και η συνεργασία σε πραγματικά φοιτητικά προβλήματα ολοκληρώνονται με τις κοινές εμπειρίες ζωής και δράσης.

Γι’αυτό, ακολουθώντας το παράδειγμα ανταλλαγών σε επίπεδο Καθηγητών και γενικά διδακτικού προσωπικού οργανώθηκαν και λειτουργούν οι ανταλλαγές μεταξύ φοιτητών των διαφόρων ΑΕΙ και οι διεθνείς σχέσεις με διαπανεπιστημιακούς συλλόγους και οργανώσεις φοιτητών από διάφορες χώρες.

Οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών Πολυτεχνείων συστηματοποιούνται και πολλαπλασιάζονται:

  1. Με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών
  2. Με τις διεθνείς Φοιτητικές Οργανώσεις

Τα κυριότερα απ’ αυτά τα Προγράμματα αναλύονται παρακάτω:

Πρόγραμμα ERASMUS+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός είναι βασικοί τομείς που στηρίζουν τους πολίτες στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η άτυπη και μη τυπική μάθηση, στην ουσία εφοδιάζουν τους νέους και τους συμμετέχοντες κάθε ηλικίας με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη δημοκρατική κοινωνία, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας. Με βάση την επιτυχία του προγράμματος κατά την περίοδο 2014-2020, το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται σε περισσότερους συμμετέχοντες και σε ευρύτερο φάσμα οργανισμών, εστιάζοντας στον ποιοτικό του αντίκτυπο και συμβάλλοντας σε κοινωνίες πιο συνεκτικές, με μεγαλύτερο οικολογικό προσανατολισμό και καλύτερα ψηφιακά προετοιμασμένες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία που γίνεται ολοένα και πιο κινητική, πολυπολιτισμική και ψηφιακή. Η παραμονή σε μια άλλη χώρα για σπουδές, μάθηση και εργασία θα πρέπει να γίνει κάτι το συνηθισμένο και όλοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μάθουν δύο άλλες γλώσσες πέραν της μητρικής. Το πρόγραμμα αποτελεί βασική συνιστώσα για τη στήριξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία και του προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό (2021-24)

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

Άλλα προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών

Επιπλέον πληροφορίες για άλλα Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών παρέχει το:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Εθνική Μονάδα Προγράμματος ERASMUS+
Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία
Τηλέφωνο 210-3726300
Φαξ 210-3221863, 210- 3312759