Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Αριστέα Καπετανάκη
Τηλ.: 210 7721017
Email: iroffice@central.ntua.gr

Κινητικότητα εξερχόμενων Φοιτητών Erasmus+ για Σπουδές

Σπύρος Πιτσικάλης
Τηλ.: 210 7724056
Email: ntuaerasmus@gmail.com

Κινητικότητα εξερχόμενων Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Κωνσταντίνα Μπάκου
Τηλ.: 210 7724052
Email: kbakou@mail.ntua.gr, praktikierasmusntua@gmail.com

Κινητικότητα Εισερχόμενων Φοιτητών Erasmus+

Κωνσταντίνα Μπάκου
Τηλ.: 210 7724052
Email: kbakou@mail.ntua.gr, praktikierasmusntua@gmail.com

Διεθνής Κινητικότητα ΚΑ171

Ελευθερία Σκορδαλάκη
Τηλ.: 210 7724172
Email: eeskorda@mail.ntua.gr

Κινητικότητα Διδακτικού & Διοικητικού Προσωπικού Erasmus+

Αριστέα Καπετανάκη
Τηλ.: 210 7721017
Email: iroffice@central.ntua.gr

Βασιλική Θωμά
Τηλ.: 210 7721199
Email: vthoma@central.ntua.gr

Κινητικότητα Φοιτητών & Προσωπικού Erasmus+ / Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ελευθερία Βαρουχάκη
Τηλ.: 210 7723834
Email: evarouchaki@arch.ntua.gr

Διμερείς Συμφωνίες Erasmus+

Αριστέα Καπετανάκη
Τηλ.: 210 7721017
Email: iroffice@central.ntua.gr

Βασιλική Θωμά
Τηλ.: 210 7721199
Email: vthoma@central.ntua.gr

Ελευθερία Σκορδαλάκη
Τηλ.: 210 7724172
Email: eeskorda@mail.ntua.gr