Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση (STT)

Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση

Η κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού των Ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση προσωπικού λαμβάνει χώρα είτε ως οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης (εβδομάδα επιμόρφωσης staff training week), είτε ως παρακολούθηση και συμμετοχή σε εργασιακές δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες κ.α.) όπως παρακολούθησης προγραμμάτων εργασίας, σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ανώτατης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού ή σε άλλο συναφή οργανισμό των χωρών του Προγράμματος.

Έντυπο υλικό

Αίτηση   

Συμφωνία Επιμόρφωσης (Staff Mobility Agreement for Training)   

Σύμβαση Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση   

Επιχορήγηση ERASMUS +   

Απόδοση – Παραστατικά   

Φόρμα – ERASMUS Έγκριση Ταξιδίων   

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος.

κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017 email: iroffice@central.ntua.gr
και κ. Β. Θωμά τηλ. 210-7721199 email: vthoma@central.ntua.gr

 

 

Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση