Ανακοινωσεις
7
Φεβ
2022
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος  2021-2022  ότι η καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Μαρτίου 2022.

Έναρξη της περιόδου κινητικότητας: 1η Ιουνίου  2022

Λήξη της περιόδου κινητικότητας: 30η Σεπτεμβρίου 2022

Ελάχιστη περίοδο κινητικότητας  δύο ( 2 ) μήνες

Οι επιλεγέντες  φοιτητές θα  λάβουν για την περίοδο κινητικότητάς τους,  εφάπαξ  το 80% του συνόλου της επιχορήγησης ERASMUS+. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προκαταβολή της ανωτέρω επιχορήγησης να έχουν καταθέσει 1,5 μήνα  πριν την αναχώρησή τους, υπογεγραμμένη τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+  μαζί με όλα  τα  απαιτούμενα παραστατικά. Το υπόλοιπο 20%, θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους και εφόσον  έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.  http://erasmus.ntua.gr/gr/traineeship_mobility. Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ανωτέρω ιστοσελίδα, στο «Έντυπο υλικό».

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, στη δ/νση emailntuaerasmus@gmail.comκαι πρωτότυπα μόνο εφόσον ζητηθούν. Τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται σε ένα αρχείο pdf μέγιστης χωρητικότητας 9ΜΒ

Οι υποψήφιοι φοιτητές πριν την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τους το έγγραφο “ERASMUS+/διαδικασία για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση” το οποίο είναι αναρτημένο  στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

σχετικα αρχεια
Όνομα: 2h_aitiseis_praktikis_askisis-1.pdf, Ημερομηνία: 19-11-2022, Μέγεθος: 584 KB