Ανακοινώσεις
25
Ιαν
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος  2022-2023  ότι η καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή αιτήσεων είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023.

25
Ιαν
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2023 λήξη κινητικότητας 30/09/2024), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023 και για το εαρινό εξάμηνο η 31η Μαΐου 2023 (ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από 1η Μαΐου). Επιλέξιμη περίοδος επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι: Ελάχιστη δυο μήνες και Μέγιστη δώδεκα μήνες.

19
Ιαν
2023
Διεθνής Κινητικότητα

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων πρέπει να υποβάλλει μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2023 τη νέα αίτηση για τη χρηματοδότηση της Διεθνούς Κινητικότητας (International Credit Mobility) 2023 ERASMUS+ με τριετή ισχύ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους έως τις 13/02/2023 με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

10
Δεκ
2022
Γενικές

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Vulcanus in Japan”, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που αναγράφονται στο σύνδεσμο https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan καθώς και στην πρώτη σελίδα της αίτησης “Application Form”.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά έως τις 20/01/2023.

29
Ιούλ
2022
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι από 5-23 Σεπτεμβρίου 2022.

18
Ιούλ
2022
Διοικητικές

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Ιδρύματος ότι υπάρχουν δεκαπέντε (15) διαθέσιμες θέσεις στην κινητικότητα της επιμόρφωσης για την περίοδο 2022-2023 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/Σύμβαση 2022. Δεδομένου ότι το διδακτικό προσωπικό δύναται να μετακινηθεί για διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στην κινητικότητα επιμόρφωσης θα δοθεί προτεραιότητα στο υπόλοιπο προσωπικό ΕΜΠ.

Οι κινητικότητες επιμόρφωσης 2022-2023 σύμφωνα με τη γενική Σύμβαση Erasmus+ 2022, πρέπει να υλοποιηθούν έως 30/06/2023 που είναι η λήξη της εν λόγω Σύμβασης.