Ανακοινώσεις
4
Οκτ
2023
Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, των Erasmus Days και της καμπάνιας TimetoMove οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+,διοργανώνουν κοινή εκδήλωση, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

12
Ιούλ
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 28η Ιουλίου 2023.

Έναρξη της περιόδου κινητικότητας: 1η Νοεμβρίου 2023

Λήξη της περιόδου κινητικότητας: 31η Ιουλίου 2024

Ελάχιστη περίοδο κινητικότητας: δύο ( 2 ) μήνες

Μέγιστη περίοδο κινητικότητας: έξι ( 6 ) μήνες

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, πέραν των έξι μηνών, θα εγκρίνεται η αίτησή τους στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, διαφορετικά θα επιλέγονται μόνο εφόσον δηλώσουν εγγράφως ότι θα χρηματοδοτήσουν από ιδίους πόρους το διάστημα πέραν των έξι μηνών.

30
Μάι
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 7 Ιουνίου 2023.

17
Μαρ
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Ιδρύματος ότι υπάρχουν συνολικά είκοσι δύο (22) διαθέσιμες θέσεις στην κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση στο πλαίσιο των Συμβάσεων 2020 & 2021 του προγράμματος Erasmus+. Δεδομένου ότι το διδακτικό προσωπικό δύναται να μετακινηθεί για διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στην κινητικότητα επιμόρφωσης θα δοθεί προτεραιότητα στο υπόλοιπο προσωπικό ΕΜΠ.

Οι διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας επιμόρφωσης σύμφωνα με τη Γενική Σύμβαση Erasmus+ 2020 είναι 11 και πρέπει να υλοποιηθούν  από 01/05/2023 έως 30/06/2023 που είναι η λήξη της ανωτέρω Σύμβασης. Οι υπόλοιπες 11 διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας επιμόρφωσης εντάσσονται στη Σύμβαση Erasmus+ 2021 και πρέπει να υλοποιηθούν από 01/05/2023 έως 31/10/2023 που είναι η λήξη της εν λόγω Σύμβασης.

25
Ιαν
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2023.

25
Ιαν
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος  2022-2023  ότι η καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή αιτήσεων είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023.