Ανακοινωσεις
23
Ιαν
2024
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2024 λήξη κινητικότητας 30/09/2025), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο είναι η 23η Φεβρουαρίου 2024 και για το εαρινό εξάμηνο η 31η Μαΐου 2024 (ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από 7η Μαΐου). Επιλέξιμη περίοδος επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι: Ελάχιστη δυο μήνες και Μέγιστη δώδεκα μήνες.

Ειδικά για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π, οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι μεταγενέστερες, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κα Ελευθερία Βαρουχάκη, τηλ 210-7723834, email: elefthv@central.ntua.gr (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. Ε.Μ.Π., Πατησίων 42, Κτίριο Τοσίτσα, 5ος όροφος).

Οι επιλεγέντες  φοιτητές θα λάβουν εφάπαξ για την περίοδο κινητικότητάς τους το 80% του συνόλου της επιχορήγησης  ERASMUS+. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ανωτέρω επιχορήγησης να έχουν καταθέσει 1,5 μήνα πριν την αναχώρησή τους, υπογεγραμμένη τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ μαζί με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά. Το υπόλοιπο 20%, θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+.

Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.  http://erasmus.ntua.gr/gr/studies_mobility.

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ανωτέρω ιστοσελίδα, στο «Έντυπο υλικό», και θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, στη δ/νση email: ntuaerasmus@gmail.com.

Τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται σε ένα αρχείο pdf (και όχι σε μορφή zip) μέγιστης χωρητικότητας 9ΜΒ. Μόλις ληφθεί και ελεγχθεί η αίτηση σας, θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Οι υποψήφιοι φοιτητές πριν την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τους το έγγραφο ‘’ERASMUS+/διαδικασία για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ Σπουδές’’ το οποίο είναι αναρτημένο στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.