Ανακοινωσεις
19
Ιαν
2023
Διεθνής Κινητικότητα

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων πρέπει να υποβάλλει μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2023 τη νέα αίτηση για τη χρηματοδότηση της Διεθνούς Κινητικότητας (International Credit Mobility) 2023 ERASMUS+ με τριετή ισχύ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους έως τις 13/02/2023 με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Παρακαλούμε πριν τη σύνταξη των προτάσεών σας να διαβάσετε το ενημερωτικό έγγραφο για την υποβολή προτάσεων διεθνούς κινητικότητας και να συμβουλευτείτε τα εξής συνημμένα αρχεία:

Με εκτίμηση

Αριστέα Καπετανάκη
Υπεύθυνη Γραφείου Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΜΠ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου Αθήνα
τηλ: 210 7721017
φαξ: 210 7721949

email:  iroffice@central.ntua.gr