Ανακοινωσεις
20
Ιούλ
2021
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 ότι η ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι από 1-22 Σεπτεμβρίου 2021.

Έναρξη της περιόδου κινητικότητας: 1η Δεκεμβρίου 2021.

Ελάχιστη περίοδος κινητικότητας δύο (2) μήνες.

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα λάβουν για την περίοδο κινητικότητάς τους, εφάπαξ το 80% του συνόλου της επιχορήγησης ERASMUS+. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προκαταβολή της ανωτέρω επιχορήγησης να έχουν καταθέσει 1,5 μήνα πριν την αναχώρησή τους, υπογεγραμμένη τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ μαζί με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά. Το υπόλοιπο 20%, θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. http://erasmus.ntua.gr. Για ερωτήσεις και τυχόν απορίες επικοινωνήστε με τον κ. Σ. Πιτσικάλη στο ntuaerasmus@gmail.com, τηλ 210-7724056

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ανωτέρω ιστοσελίδα, στο «Έντυπο υλικό».

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, στη δ/νση email: ntuaerasmus@gmail.com, και πρωτότυπα μόνο εφόσον ζητηθούν.

Τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται σε ένα αρχείο pdf μέγιστης χωρητικότητας 9ΜΒ.

Οι υποψήφιοι φοιτητές πριν την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τους το έγγραφο “ERASMUS+/διαδικασία για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση” το οποίο είναι αναρτημένο στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

σχετικα αρχεια
Όνομα: banakoinosi_praktiki.pdf, Ημερομηνία: 19-11-2022, Μέγεθος: 658 KB