Ανακοινωσεις
30
Μάι
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 7 Ιουνίου 2023.

Ειδικά για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την κα Ελευθερία Βαρουχάκη, τηλ 210-7723834, email: elefthv@central.ntua.gr (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. Ε.Μ.Π., Πατησίων 42, Κτίριο Τοσίτσα, 5ος όροφος).

Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.  http://erasmus.ntua.gr/gr/studies_mobility.

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ανωτέρω ιστοσελίδα, στο «Έντυπο υλικό», και θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, στη δ/νση email: ntuaerasmus@gmail.com.

Τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται σε ένα αρχείο pdf (και όχι σε μορφή zip) μέγιστης χωρητικότητας 9ΜΒ. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θα ακυρώνεται αυτόματα. Μόλις ληφθεί και ελεγχθεί η αίτηση σας, θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Οι υποψήφιοι φοιτητές πριν την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τους το έγγραφο ‘’ERASMUS+/διαδικασία για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ Σπουδές’’ το οποίο είναι αναρτημένο στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.