Ανακοινωσεις
7
Φεβ
2022
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2022 λήξη κινητικότητας 30/09/2023), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι, για το χειμερινό εξάμηνο η 25η Φεβρουαρίου 2022 και για το εαρινό εξάμηνο η 31η Μαΐου 2022. Επιλέξιμη περίοδος επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι: Ελάχιστη τρεις μήνες μέγιστη δώδεκα μήνες.

Ειδικά για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κα Ελευθερία Βαρουχάκη, τηλ 210-7723834, emailelefthv@central.ntua.gr (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. Ε.Μ.Π., Πατησίων 42, Κτίριο Τοσίτσα, 5ος όροφος)

Οι επιλεγέντες  φοιτητές θα λάβουν εφάπαξ για την περίοδο κινητικότητάς τους το 80% του συνόλου της επιχορήγησης  ERASMUS+. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προκαταβολή της ανωτέρω επιχορήγησης να έχουν καταθέσει 1,5 μήνα πριν την αναχώρησή τους, υπογεγραμμένη τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ μαζί με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά. Το υπόλοιπο 20%, θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+.

Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν περίοδο μετακίνησης από 01/09/ τρέχον ακαδ. έτος έως 30/11/ τρέχον ακαδ. έτος ενδέχεται να μην υπάρχει δυνατότητα προχρηματοδότησης στην περίπτωση που το ΕΜΠ δεν έχει λάβει ακόμα τη χρηματοδότη από την ΕΜ για την κινητικότητα φοιτητών. Η χρηματοδότηση θα τους χορηγείται μετά το τέλος της περιόδου πρακτικής άσκησης/σπουδών και εφόσον είναι εφικτό κατά την διάρκεια της περιόδου σπουδών.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.  http://erasmus.ntua.gr/gr/studies_mobility.

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ανωτέρω ιστοσελίδα, στο «Έντυπο υλικό», και θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, στη δ/νση emailntuaerasmus@gmail.com.

Τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται σε ένα αρχείο pdf (και όχι σε μορφή zip) μέγιστης χωρητικότητας 9ΜΒ.

Οι υποψήφιοι φοιτητές πριν την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τους το έγγραφο ‘’ERASMUS+/διαδικασία για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ Σπουδές’’ το οποίο είναι αναρτημένο στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

σχετικα αρχεια
Όνομα: aitiseis_gia_spoudes-1.pdf, Ημερομηνία: 19-11-2022, Μέγεθος: 599 KB