Ανακοινωσεις
28
Ιαν
2021
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2021.

Έναρξη της περιόδου κινητικότητας: 1η Σεπτεμβρίου 2021
Λήξη της περιόδου κινητικότητας: 30η Σεπτεμβρίου 2022
Ελάχιστη περίοδο κινητικότητας δύο ( 2 ) μήνες
Μέγιστη περίοδο κινητικότητας έξι ( 6 ) μήνες