Ανακοινωσεις
11
Νοέ
2021
Γενικές

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Vulcanus in Japan”, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που αναγράφονται στο σύνδεσμο https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan καθώς και στην πρώτη σελίδα της αίτησης “Application Form”.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά έως τις 20/01/2022. Σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία βρίσκονται στο αρχείο “How to apply”.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν κατά την πρώτη φάση, θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα με οδηγίες για τη διαδικασία και την αποστολή των πρωτότυπων εγγράφων.

Τα απαραίτητα για τη συμμετοχή έγγραφα είναι:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
  2. Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά (CV)
  3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων (Motivation Letter)
  4. Μια (1) συστατική επιστολή από Καθηγητή της Σχολής του υποψηφίου στα Αγγλικά (letter of recommendation)
  5. Αναλυτική βαθμολογία από την Γραμματεία της οικείας Σχολής, μεταφρασμένη στα αγγλικά.
  6. Βεβαίωση για την κλίμακα βαθμολογίας (εάν η κλίμακα βαθμολογίας αναγράφεται στην τελευταία παράγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας, τότε δεν χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση)
  7. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής υπογεγραμμένη και σφραγισμένη καθώς και μία επιστολή από τον υποψήφιο όπου θα αναγράφεται ότι η βεβαίωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο θα αποσταλεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022.
  8. Πιστοποιητικό υγείας (στα αγγλικά) όπου θα αναγράφεται ότι δεν υφίστανται προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας τα οποία θα επηρεάσουν τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Oι επιτυχόντες θα μεταβούν στην Ιαπωνία για ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Σεπτεμβρίου 2022 – 31 Αυγούστου 2023) και θα χρηματοδοτηθούν με JPY ¥ 1,900,000 (~14.500 Ευρώ), για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής. Η στέγαση κατά τη διάρκεια μαθημάτων, σεμιναρίων και της πρακτικής άσκησης παρέχεται δωρεάν.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο vthoma@central.ntua.gr

σχετικα αρχεια
Όνομα: application_form.doc, Ημερομηνία: 19-11-2022, Μέγεθος: 221 KB
Όνομα: how_to_apply.doc, Ημερομηνία: 19-11-2022, Μέγεθος: 106 KB
Όνομα: faq.doc, Ημερομηνία: 19-11-2022, Μέγεθος: 73 KB