Επιστημονική Γνώση χωρίς σύνορα

Η θεμελίωση της συνείδησης ότι οι φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων έχουν κοινά προβλήματα, διεκδικήσεις και ενδιαφέροντα αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του φοιτητικού κινήματος αλλά και όλης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ φοιτητών των διαφόρων ΑΕΙ. Η γνώση των διαφόρων συστημάτων σπουδών μέσα από τη δοίκηση σε αυτά και η συνεργασία σε πραγματικά φοιτητικά προβλήματα ολοκληρώνονται με τις κοινές εμπειρίες ζωής και δράσης.

Γι’αυτό, ακολουθώντας το παράδειγμα ανταλλαγών σε επίπεδο Καθηγητών και γενικά διδακτικού προσωπικού οργανώθηκαν και λειτουργούν οι ανταλλαγές μεταξύ φοιτητών των διαφόρων ΑΕΙ και οι διεθνείς σχέσεις με διαπανεπιστημιακούς συλλόγους και οργανώσεις φοιτητών από διάφορες χώρες.

Οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών Πολυτεχνείων συστηματοποιούνται και πολλαπλασιάζονται:

  1. Με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών
  2. Με τις διεθνείς Φοιτητικές Οργανώσεις

Τα κυριότερα απ’ αυτά τα Προγράμματα αναλύονται παρακάτω:

Πρόγραμμα ERASMUS+

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο κατά 40%, και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP/ Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

Άλλα προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών

Επιπλέον πληροφορίες για άλλα Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών παρέχει το:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Εθνική Μονάδα Προγράμματος ERASMUS+
Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία
Τηλέφωνο 210-3726300
Φαξ 210-3221863, 210- 3312759