ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2016-2021
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Ακαδ.Υπεύθυνος Δράση Επιστημ. Περιοχή  
1 A WIEN02 VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ Μ. ΤΣΑΚΙΡΗ SMS/STA Rural & Surveying Engin. FINAL 
2 B BRUSSEL01 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL 2X10 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Engineering FINAL
3 BG SOFIA04 UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENG.& GEODESY 1X10 ΜΕΤΑΠΤ..ΔΙΔ. Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ SMS Geodesy FINAL
4 CY LIMASSO02 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Earth sciences FINAL
5 D HAMBUR12 HAFENCITY UNIVERSITY HAMBURG 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Earth sciences FINAL
6 E BILBAO01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2X6 ΠΡΟΠΤ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Architecture & town planning FINAL
7 E MADRID05 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 3X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ. Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Earth sciences FINAL
8 E VALENCI02 UNIV.POLYT.DI VALENCIA 3Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Geodesy, Cartography FINAL
9 F STRASBO31 INSTITUT NAT. DES SCIENCES APPL. STRASBOURG 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Earth sciences FINAL
10 I FIRENZE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Earth sciences FINAL
11 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Earth sciences FINAL
12 I POTENZA01 UNIV.DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 6Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ  Α. ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ SMS/STA Regional Planning FINAL
13 IRL DUBLIN02 UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN     Ι. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Transport FINAL
14 NL GRONING01 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2X3, 2X4 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ Β. ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ SMS/STA Software & applications development and analysis FINAL
15 PL KRAKOW02 AGH UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Geography, Geology FINAL
16 TR DENIZLI01 PAMMUKALE UNIVERSITY  5X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ M. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Rural & Surveying Engin. FINAL
17 TR  ANKARA04 MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 3X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ Ι. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Transport FINAL
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΗΓ. Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ