ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2016-2021
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Ακαδ.Υπεύθυνος Δράση Επιστημ. Περιοχή  
1 D BERLIN02 TECHN.UNIV.BERLIN 2X9 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. Γ.ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA(3) Engineering/Technology FINAL
2 DK LYNGBY01 TECHN.UNIV.OF DENMARK 1Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Ν. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ SMS Engineering/Technology FINAL
3 F PARIS006 UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Ι. ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ SMS/STA Motor veh. Ships FINAL
4 F POITIER01 UNIVERSITE DE POITIERS 2X3 / 2X3 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Motor veh. ships/mech & metal FINAL
5 I PADOVA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 2X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. Χ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Energy Systems FINAL
6 P LISBOA109 TECNICO LISBOA 2Χ10 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ SMS/STA Naval Architecture FINAL
7 PL GDANSK02 POLITECHNIKA GDAŃSKA 2X3 / 2X3 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA Motor veh. ships/mech & metal FINAL
8 S STOCKHO04 ROYAL INST.OF TECHN. (KTH) 1Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΠΛ. Ν. ΒΕΝΤΙΚΟΣ SMS/STA Engineering/Technology FINAL
9 TR ISTANBU04 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 2Χ6, 1X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. Κ.ΣΠΥΡΟΥ SMS/STA Engineering/Technology FINAL
10 UK GLASGOW02 UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 2Χ12, 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Κ. ΣΠΥΡΟΥ / Ι. ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ SMS/STA Marine Engineering  FINAL
11 UK LONDON015 IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY & MEDICINE 2X5 ΔΙΠΛ.  ΚΑΪΚΤΣΗΣ SMS/STA Motor veh. ships/mech & metal en anamoni
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓ. Γ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ