ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS ERASMUS+ 2018-2019
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή Παρατηρήσεις Ακαδ.Υπεύθυνος
1 A GRAZ01 KARL-FRANZENS UNIV. GRAZ 2X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Earth Sciences FINAL Μ. ΠΕΡΡΑΚΗ
2 B GENT01 UNIVERSITEIT GENT 2X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Materials Science/Engineering FINAL Σ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
3 CZ OSTRAVA01 VSB TECHNICKA UNIV.OSTRAVA     STA Engineering/Technology FINAL * Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
4 CZ PRAHA07 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 2X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Earth Sciences FINAL Μ. ΠΕΡΡΑΚΗ
5 D AACHEN01 RHEINISCH WESTFALISCHE TECH. HOCHSCHULE AACHEN 4Χ3 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Mining & Extraction FINAL Δ.ΠΑΝΙΑΣ
6 E OVIEDO01 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 4X9 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Engineering & Engineering Trades FINAL Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ
7 E VIGO01 UNIVERSIDAD DE VIGO 1X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Mining & Extraction FINAL Α.ΣΟΦΙΑΝΟΣ
8 I FIRENZE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mining & Extraction FINAL Α. ΣΟΦΙΑΝΟΣ
9 I PERUGIA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Materials Science/Engineering FINAL Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ
10 I TORINO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering/Technology FINAL Α. ΣΟΦΙΑΝΟΣ
11 I UDINE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 1X6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering FINAL Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ
12 PL GLIWICE01 SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Engineering/Technology FINAL Α.ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ
13 RO BUCURES09 UNIV.DIN BUCURESTI 2X7 ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Geology FINAL Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ
14 TR ANKARA05 ATILIM UNIVERSITY     STA Mining & Extraction FINAL * Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
15 TR ISTANBU04 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 4X10 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Mining Engineering FINAL Γ.Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
16 TR ISTANBU07 YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 1X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Motor vehicles, ships & aircraft FINAL Ε. ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ
17 TR USAK01 USAK UNIVERSITY     STA Mining & Extraction Μόνο για μέλη ΔΕΠ Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΚΑΘΗΓ. Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ
* Μόνο για μέλη ΔΕΠ