ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS ERASMUS+ 2016-2021
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Ακαδ.Υπεύθυνος Δράση Επιστημ. Περιοχή  
1 A GRAZ01 KARL-FRANZENS UNIV. GRAZ 2X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ Η. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ SMS/STA Earth Sciences FINAL
2 CZ OSTRAVA01 VSB TECHNICKA UNIV.OSTRAVA     Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ STA Engineering/Technology FINAL
3 CZ PRAHA07 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 2X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ Μ. ΠΕΡΡΑΚΗ SMS/STA Earth Sciences FINAL
4 D AACHEN01 RHEINISCH WESTFALISCHE TECH. HOCHSCHULE AACHEN 4Χ3 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. Δ.ΠΑΝΙΑΣ SMS/STA Mining & Extraction FINAL
5 E OVIEDO01 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 4X9 ΠΡΟΠΤ. Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ SMS/STA Engineering & Engineering Trades  FINAL
6 E VIGO01 UNIVERSIDAD DE VIGO 1X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. Α.ΣΟΦΙΑΝΟΣ SMS/STA Mining & Extraction  FINAL
7 I FIRENZE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE   ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ Α. ΣΟΦΙΑΝΟΣ SMS/STA Mining & Extraction FINAL
8 I NAPOLI09 SECOND UNIVERSITY OF NAPLES 2X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ SMS/STA Engineering/Technology/Civil Eng. FINAL
9 I PERUGIA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ SMS/STA Materials Science/Engineering FINAL
10 I TORINO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΣΟΦΙΑΝΟΣ SMS/STA Engineering/Technology FINAL
11 I UDINE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 1X6 ΜΕΤΑΠΤ. Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ SMS/STA Engineering FINAL
12 PL GLIWICE01 SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α.ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ SMS/STA Engineering/Technology FINAL
13 RO BUCURES11 UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI (U.P.B.) 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ SMS/STA Materials Science FINAL
14 RO IASI02 UNIV.''ALEXANDRU CUZA'' IASI 3Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ SMS/STA/STT Engineering & Engineering Trades FINAL
15 RO BUCURES09 UNIV.DIN BUCURESTI 2X7 ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ SMS/STA Geology FINAL
16 SK BRATISL01 SLOVAK UNIV.OF TECNOLOGY (S.T.U) 2X5 ΔΙΠΛ/ΔΙΔ Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ SMS/STA Materials Science/Engineering FINAL
17 SK KOSICE02 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFARIKA V KOŠICIACH 1X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ SMS/STA Physics & Materials Science FINAL
18 TR ANKARA05 ATILIM UNIVERSITY     Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ STA Mining & Extraction FINAL
19 TR ISTANBU04 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 4X10 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ Γ.Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ SMS/STA Mining Engineering FINAL
20 TR ISTANBU07 YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 1X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Ε. ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ SMS/STA Motor vehicles, ships & aircraft FINAL
21 TR USAK01 USAK UNIVERSITY     Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ STA Mining & Extraction FINAL
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΚΑΘΗΓ. Γ. ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ