ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2017-2021
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή
1 A WIEN02 VIENNA UNIV.OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering
2 B BRUSSEL01 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering
3 B LIEGE01 UNIVERSITE DE LIEGE 2X5 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanical Engineering
4 BG SOFIA20 UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY & METALLURGY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical Engineering
5 CY LIMASSO02 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X4 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering
6 CY NICOSIA01 UNIVERSITY OF CYPRUS 2Χ5 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Mechanical Engineering
7 CZ USTINAD01 UNIVERSITY OF JAN EVANGELIST PURKYNE 2X3 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Manufacturing & Processing
8 D  AACHEN01 RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE
 AACHEN
2X6
(ανά εξάμηνο)
ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics & Metal Trades
9 D BAYREUTH01 UNIVERSITAT BAYREUTH 2X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Mechanical Engineering
10 D BERLIN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 2X6
(ανά εξάμηνο)
ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics & Metal Trades
11 D CLAUSTH01 CLAUSTHAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering
12 D DRESDEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN 2Χ6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Mechanical Engineering
13 D ERLANGE01 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG 5X12 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Engineering, manufacturing & construction
14 D KARLSRU01 KARLSRUHER INSTITUT FUR TECHNOLOGIE 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering
15 D OLDENBU01 UNIVERSITY OF OLDENBURG   ΜΕΤΑΠΤ. SMS (μόνο εισ)/STA Renewable Energy
16 D STRALSU01 FACHHOCHSCHULE STRALSUND     STA Engineering/Informatics
17 D  MUNCHEN02 TECHN.UNIV. OF MUNICH 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering
18 D  STUTTGA01 UNIV.OF STUTTGART 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./METAΠΤ. SMS Mechanical Engineering
19 E BARCELO03 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA 2X6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering & Engineering trades
20 E BILBAO01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 3X6 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Mechanics and metal work
21 E LEON01 UNIVERSIDAD DE LEON 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./METAΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering
22 E ZARAGOZ01 UNIVERSITY OF ZARAGOZA   ΜΕΤΑΠΤ. SMS Wind Energy
23 F ALBI05 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES D'ALBI-CARNAUX 1X10 ή 2Χ5 ΠΡΟΠΤ./METAΠΤ. SMS/STA Industrial Management & Operational Research
24 F MARSEIL11 ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanics and metal trades
25 F METZ05 ECOLE NATION. D'INGENIEURS DE METZ 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./METAΠΤ. SMS/STA Engineering
26 F NANTES01 UNIVERSITE DE NANTES, POLYTECH NANTES 1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Physics
27 F NANCY43 UNIVERSITE DE LORRAINE 2Χ3 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical Engineering
28 F PARIS006 UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 2X5 ΠΡΟΠΤ./METAΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering
29 F PAU01 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 2X6
(ανά εξάμηνο)
ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics & Metal Trades
30 F POITIER01 UNIVERSITE DE POITIERS 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Engineering
31 F ST-ETIE05 ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE ST-ETIENNE (ENISE) 2X3, 1X4 ΔΙΠΛ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Engineering & Engineering trades
32 F STRASBO31 INSA STRASBOURG 2X5 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Electricity & Energy
33 F TOULOUS14 INSA TOULOUSE 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanics and metal trades
34 HU MISKOLC01 UNIVERSITY OF MISKOLC 2Χ6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Manufacturing & Processing
35 I BOLOGNA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA 1X8 ΔΙΠΛ. SMS/STA Mechanical Engineering
36 I FIRENZE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical Engineering
37 I GENOVA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA 2Χ6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics & Metal Trades
38 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 2X6
(ανά εξάμηνο)
ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics & Metal Trades
39 I NAPOLI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering
40 I PISA01 UNIVERSITA DI PISA 2Χ6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics & Metal Trades
41 LT KAUNAS02 KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Fluid Mechanics
42 NL DELFT01 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 2X6
(ανά εξάμηνο)
ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanics & Metal Trades
43 NL GRONING03 HANZE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, GRONINGEN     SMS Wind Energy
44 P AVEIRO01 UNIVERSIDADE DE AVEIRO 2Χ10 ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical & Metal Trades
45 P COIMBRA01 UNIVERSIDADE DE COIMBRA 2X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ SMS/STA Medical Treatment Technology
46 P LISBOA109 TECNICΟ LISBOA 2Χ10 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS Mechanical Engineering
47 PL GLIWICE01 SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Engineering/Technology
48 PL KRAKOW02 AGH UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 2X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering
49 PL RZESZOW01 RZESZOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2Χ4 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS/STA Mechanical Engineering
50 PL WARSZAW02 POLITECNICA WARSZAWASKA 4X10 ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical Engineering
51 RO IASI05 "GEORGHE ASACHI" TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Mechanical Engineering
52 S STOCKHO04 ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Mechanical Engineering
53 SI  LJUBLJA01 UNIVERSITY OF LJUBLJANA  3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Mechanics and metal trades
54 SI MARIBOR01 UNIVERSITY OF MARIBOR 2X3 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS Engineering
55 SK BRATISL01 SLOVAK UNIV.OF TECHN.IN BRATISLAVA 2X4 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ SMS Mechanical Engineering
56 SK KOSICE03 TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 2X3 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Manufacturing & Processing
57 TR BOLU01 ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY     STA Mechanical & Metal Trades
58 TR ISTANBU25 ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY 2Χ5 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Thermal Engineering
59 UK LANCAST01 LANCASTER UNIVERSITY 1X8 ΔΙΔΑΚΤ. SMS Mechanical Engineering
60 UK LONDON015 IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY & MEDICINE     STA Environmental Policy
  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓ. Σ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ