ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2016-2021
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Ακαδ.Υπεύθυνος Δράση Επιστημ. Περιοχή  
1 CY NICOSIA01 UNIVERSITY OF NICOSIA 1X6 ΠΡΟΠΤ. Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Mathematics & Statistics FINAL
2 CZ PRAHA07 CHARLES UNIVERSITY 3X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ SMS/STA Physics FINAL
3 D BERLIN01 FREIE UNIVERSITAT BERLIN 2X12 ΔΙΠΛ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ SMS/STA Chemistry FINAL
4 D BERLIN02 TECHN.UNIV.OF BERLIN 6Χ12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ SMS/STA Natural Sciences FINAL
5 D GOTTING01 GOTTINGEN UNIVERSITY 2Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA(1) Mathematics FINAL
6 D KONSTAN01 UNIVERSITAT KONSTANZ 4X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. Α. ΣΥΜΒΩΝΗΣ SMS/STA Informatics & Comp. Science FINAL
7 D MAINZ01 JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT 2X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Mathematics & Statistics FINAL
8 D SAARBRU01 UNIV. DE SAARLANDES 4X3 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ SMS/STA Physics FINAL
9 D TUBINGE01 EBERHARD KARLS UNIVERSITAT TUBINGEN 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α. ΣΥΜΒΩΝΗΣ SMS/STA Informatics & Comp. Science FINAL
10 D WUPPERT01 BERGISCHE UNIVERSITAT WUPPERTAL 2Χ10 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. Ν. ΗΡΓΕΣ SMS/STA Theoretical Physics FINAL
11 E MADRID04 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 1X5 ΜΕΤΑΠΤ. Μ.ΡΕΝΤΕΤΖΗ, Μ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SMS ESST MA FINAL
12 E SEVILLA01 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2X10 ΠΡΟΠΤ. Χ. ΚΑΡΩΝΗ SMS/STA Mathematics (4) FINAL
13 E  VALENCI02 UNIV.POLIT.DI VALENCIA 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ SMS/STA Physical Sciences FINAL
14 F CAEN01 UCBN DE CAEN 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Mathematics & Statistics FINAL
15 F COMPIEG01 UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE 2X12 ΔΙΠΛ.ΜΕΤΑΠΤ. Χ. ΚΑΡΩΝΗ SMS/STA Mathematics FINAL
16 F PARIS005 UNIVERSITE PARIS DESCARTES 3X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Φ. ΒΟΝΤΑ SMS/STA Mathematics/Statistics FINAL
17 F ROUEN01 UNIVERSITE DE ROUEN 2Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Μ. ΛΟΥΛΑΚΗΣ SMS/STA Mathematics & statistics FINAL
18 F TOULOUS14 INSA TOULOUSE 5X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Σ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Physics/ Mathematics FINAL
19 I BOLOGNA01 UNIV. DEGLI STUDI DI BOLOGNA 1X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Ε. ΓΑΖΗΣ SMS/STA Engineering FINAL
20 I LECCE01 UNIVERSITA DEL SALENTO 2X3 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Ι. ΖΕΡΓΙΩΤΗ SMS/STA Physical Sciences FINAL
21 I MESSINA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA 2X4 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ SMS/STA Physics FINAL
22 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA(3) Mathematics FINAL
23 I NAPOLI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 5X4 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Κ. ΣΙΕΤΤΟΣ SMS/STA Engineering / Mathematics FINAL
24 I NAPOLI09 SECONDA UNIVERSITA DI NAPOLI 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ Κ. ΣΙΕΤΤΟΣ SMS/STA Mathematics & Statistics FINAL
25 I PERUGIA01 UNIV.DI PERUGIA 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Χ.ΚΑΡΩΝΗ SMS/STA Mathematics & Statistics FINAL
26 I ROMA02 UNIV. OF ROME "TOR VERGATA" 2X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Δ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ SMS/STA Physical Sciences FINAL
27 I SALERNO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO 5X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Κ. ΣΙΕΤΤΟΣ SMS/STA Engineering FINAL
28 I SASSARI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI     Π. ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ STA Philosophy & Ethics FINAL
29 I TORINO01 UNIV.DEGLI STUDI DI TORINO 2Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Σ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ SMS/STA Physics FINAL
30 N OSLO01 UNIVERSITY OF OSLO 3X6 ΜΕΤΑΠΤ. Μ.ΡΕΝΤΕΤΖΗ, Μ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA ESST MA FINAL
31 NL EINDHOV17 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 3X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Σ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Mathematics FINAL
32 NL ENSCHED01 UNIVERSITY OF TWENTE (UT) 5X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Κ. ΣΙΕΤΤΟΣ SMS/STA Engineering FINAL
33 P LISBOA03 UNIVERSIDADE NOVA DA LISBOA 4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ SMS/STA Physics/Materials Science FINAL
34 P LISBOA43 UNIVERSIDADE ABERTA 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ X. ΚΑΡΩΝΗ SMS/STA Mathematics/Statistics FINAL
35 RO BUCURES10 CAROL DAVILA MEDICAL & PHARMACEUTICAL UNIV. 2X3 ΜΕΤΑΠΤ. Μ. ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ SMS/STA(2) Biophysics FINAL
36 S GOTEBOR02 CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1X10 ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ SMS/STA Physics FINAL
37 SF TAMPERE01 UNIVERSITY OF TAMPERE 2X6 ΔΙΔΑΚΤ. Π. ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ SMS/STA Information & Communication Techn. FINAL
38 TR ISTANBU04 ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI 2Χ10 ΔΙΠΛ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ X. ΚΑΡΩΝΗ SMS/STA Mathematics FINAL
39 TR KOCAELI02 KOCAELI UNIVERSITESI 2X6/2X12 ΔΙΠΛ./ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ SMS/STA Physics FINAL
40 TR KOCAELI02 KOCAELI UNIVERSITESI 4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Mathematics FINAL
41 TR SAKARYA01 SAKARYA UNIVERSITY 4X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Κ ΘΕΟΛΟΓΟΥ SMS/STA Social Sciences/Humanities FINAL
42 TR GAZIANT04 SANKO UNIVERSITY 2X5 ΠΡΟΠΤ/MET Α. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ SMS/STA Biological and related sciences FINAL 
43 UK BIRMING03 BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY 2Χ6 ΔΙΔΑΚΤ. Π. ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ SMS/STA Information & Communic. Technologies FINAL
44 UK LEICEST01 UNIVERSITY OF LEICESTER     Π. ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ SMS/STA ICT's / Mathematics FINAL
45 UK LONDON017 KING'S COLLEGE LONDON 4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Mathematics FINAL
46 UK SOUTHAM01 UNIV. OF SOUTHAMTON 2X6, 2X3 ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Ι. ΖΕΡΓΙΩΤΗ SMS/STA Physics (Optoelectronics) FINAL 
47 UK CRANFIE01 CRANFIELD UNIVERSITY     Ε. ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ STA Motor vehicles, ships and aircrafts FINAL 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΗΓ. Σ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ