ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2019-2020
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή Παρατηρήσεις Ακαδ.Υπεύθυνος
1 B BRUSSEL01 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL 1Χ6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Electrical Engineering * Υπό επεξεργασία Κ. ΒΟΥΡΝΑΣ
2 B GENT01 UNIVERSITEIT GENT 9X4 ΠΡΟΠΤ/MET. SMS/STA Electricity & energy FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
3 B LIEGE01 UNIVERSITÉ DE LIÈGE 2X10 ΠΡΟΠΤ/MET. SMS/STA Electricity & energy FINAL Κ. ΒΟΥΡΝΑΣ
4 B LOUVAIN01 UNIVERSITE CATOLIQUE DE LOUVAIN     STA Electrical Engineering FINAL Κ. ΒΟΥΡΝΑΣ
5 BG BOURGAS01 BURGAS FREE UNIVERSITY 1X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
6 BG PERNIK01 EUROPEAN POLYTECHNICAL UNIVERSITY 4X5 ΠΡΟΠΤ/MET. SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Β. ΛΟΥΜΟΣ
7 BG SOFIA16 TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Engineering/Technology FINAL Ν. ΜΑΡΑΤΟΣ
8 BG SOFIA16 TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA 1X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
9 BG VARNA02 TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Radar Systems/Telecomm. FINAL Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
10 BG VELIKO01 UNIV.OF VELICO TURNOVO ''ST.CYRIL&METHODIUS" 1X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Mathematics, Informatics FINAL Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
11 BG VELIKO02 VASIL LEVSKI NATIONAL MILITARY UNIVERSITY 3Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Information & Communication Technologies  FINAL Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
12 CY LIMASSO02 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Κ. ΝΙΚΗΤΑ
13 CY LIMASSO02 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
14 CY NICOSIA01 PANEPISTIMIO KYPROU 3Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Κ. ΝΙΚΗΤΑ
15 CY NICOSIA01 PANEPISTIMIO KYPROU 9X5 ΠΡΟΠ/ΔΙΠ/ΔΙΔ SMS/STA Electrical Engineering FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
16 CY NICOSIA23 FREDERICK UNIVERSITY 3X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
17 CY PAFOS01 NEAPOLIS UNIVERSITY PAPHOS 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
18 CZ PRAHA10 CZECH TECHNICAL UNIVERSITY 2X5 ΔΙΠΛ. ΜΕΤΑΠΤ.  SMS/STA Electronics & Automation FINAL Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
19 D DARMSTA01 TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT 3X10 / 3X10 ΠΡΟΠ/ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Electrical Engineering / ICT's FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
20 D DRESDEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN 1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Electrical Engineering FINAL Ν. ΜΗΤΡΟΥ
21 D KIEL01 CHRISTIAN ALBRECHT UNIVERSITY 1Χ6 ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electric Power Engineering FINAL Κ. ΒΟΥΡΝΑΣ
22 D MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN 2Χ10 ΠΡΟΠΤ SMS Electrical Engineering FINAL Κ. ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ
23 DK LYNGBY01 DENMARKS TEKNISKE UNIVERSITAT 2X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS Engineering/Technology FINAL Δ. ΓΙΟΒΑ
24 E BARCELO03 UNIV.POLYT.DE CATALUNA (ETSETB) 2X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Electronic Eng./Telecomm. FINAL Κ. ΝΙΚΗΤΑ
25 E BARCELO03 UNIV.POLYTECNICA DE CATALUNYA (FIB) 2Χ5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Informatics, Comp. Science FINAL Ν. ΜΗΤΡΟΥ
26 E BILBAO01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2X6, 1Χ6 ΜΕΤΑΠΤ. /ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Materials Science FINAL Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
27 E CADIZ01 UNIVERSIDAD DE CADIZ 1X9 ΠΡΟΠΤ SMS Electrical Engineering FINAL Κ. ΝΙΚΗΤΑ
28 E ELCHE01 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
29 E LEON01 UNIVERSIDAD DE LEON 6Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electrical Engineering FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
30 E MADRID14 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 3X10 ΠΡΟΠ/ΔΙΠ/ΔΙΔ SMS/STA Engineering FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
31 E MALAGA01 UNIVERSIDAD DE MALAGA 2Χ5  ΠΡΟΠΤ. SMS/STA  Electrical Engineering FINAL Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
32 E PAMPLON02 UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering & Engineering Trades FINAL Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
33 E SEVILLA01 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 3X10 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Computing (48) FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
34 E VALENCI02 UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (ETSIT) 3X10 ΔΙΠ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS Electronic Eng./Telecomm. FINAL Α. ΚΛΑΔΑΣ
35 E VALENCI02 UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (ETSINF) 2X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Information & Communication Technologies  FINAL Κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
36 E VIGO01 UNIVERSIDAD DE VIGO 2Χ5, 1Χ6  ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electrical Engineering FINAL Α. ΚΛΑΔΑΣ
37 F CACHAN03 ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS SACLAY 1X6 ΜΕΤΑΠΤ. /ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Electronics & Automation FINAL Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
38 F CAEN01 UNIVERSITE DE CAEN BASSE NORMANDIE 3X6 ΔΙΠΛ. ΜΕΤΑΠΤ.  SMS/STA Electronics & Automation FINAL Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
39 F DOUAI02 ECOLE NATIONAL SUPER. DES MINES DE DOUAI 5X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electronics & Automation FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
40 F EVRY11 UNIV. DE TELECOM SUD 5X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Engineering FINAL M. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/ Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
41 F NANTES01 UNIVERSITE DE NANTES 1X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Electrical Engineering / Computer Science FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
42 F NANTES80 INSTITUT MINES TELECOM - ATLANTIQUE 4X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Electrical Engin. /Electronics & Automation FINAL Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
43 F  PARIS468 UNIVERSITE SORBONNE - PARIS 6 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electrical Engin./Robotics FINAL Κ.ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ
44 F  TOULOUS03 UNIV.PAUL SABATIER 4Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electrical Engineering FINAL Α.ΚΛΑΔΑΣ
45 F TROYES08 UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES (UTT) 4Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Engineering & Engineering Trades FINAL Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
46 I ANCONA01 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 2X6 ΔΙΠΛ. ΜΕΤΑΠΤ.  SMS/STA Biomedical Engineering FINAL Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
47 I COSENZA01 UNIVERSITA DELLA CALABRIA 1Χ6 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Electricity & Energy FINAL Κ. ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ
48 I L-AQUIL01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L'AQUILA 4Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Computer Science FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
49 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Engineering FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
50 I NAPOLI09 UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" 2X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Materials Science FINAL Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
51 I PERUGIA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electricity and Energy FINAL Α. ΚΛΑΔΑΣ
52 I REGGIO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDIT. DI REGGIO CALABRIA 1X6, 1X6, 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Information & Communication Technologies  FINAL Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
53 I ROMA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA' 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Information & Communication Technologies  FINAL Δ. ΦΩΤΑΚΗΣ
54 IRL DUBLIN02 UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 1X6 ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electricity & Energy FINAL Κ. ΒΟΥΡΝΑΣ
55 LT KAUNAS02 KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
56 LT VILNIUS02 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS 2X12 ΠΡΟΠ/ΔΙΠ/ΔΙΔ SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
57 LT VILNIUS10 VILNIAUS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 3X12 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
58 N TRONDHE01 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIV. 2X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Electricity and Energy FINAL Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
59 P LISBOA109 TECNICO LISBOA 2X10 ΔΙΠΛ./ΜΕΤ. SMS Electrical & Computer Engin. FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
60 P PORTO02 UNIVERSIDADE DO PORTO 1Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS/STA Electricity & Energy/Electronics & Autom. FINAL Ν. ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ
61 P VILA-RE01 UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO 3X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Engineering/Technology FINAL Α. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ
62 PL BYDGOSZ08 KUJAWY AND POMORZE UNIVERSITY IN BYDGOSZCZ 2X5 / 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS/STA Information & Comm. Tech / Economics FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
63 PL POZNAN02 POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1X10 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Information & Comm. Tech/Economics FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
64 PL SZCZECI02 WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Information and Communication Technologies FINAL Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
65 PL TARNOW02 STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN TARNOW 3X10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Electrical Engineering FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
66 PL WARSZAW02 WARSZAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X6 ΔΙΠΛ. ΜΕΤΑΠΤ.  SMS/STA Materials Science FINAL Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
67 PL WARSZAW02 WARSZAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Information and Communication Technologies FINAL Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
68 RO BRASOV01 TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV 6X9 ΠΡΟΠ/ΔΙΠ/ΔΙΔ SMS/STA Elect.&Comp. Engin. FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
69 RO BUCURES11 UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI (U.P.B.) 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Materials Science FINAL Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
70 RO CLUJNAP05 UNIV.TECHNICA DIN CLUJNAPOCA 1X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ. SMS/STA Biomedical Engineering FINAL Κ. ΝΙΚΗΤΑ
71 RO GALATI02 DANUBIUS UNIVERSITY OF GALATI 4X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS/STA/STT Electr. & Comp. Engineering/Economics FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
72 RO IASI02 UNIV.''ALEXANDRU CUZA'' IASI 3Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA/STT Engineering & Engineering Trades FINAL Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
73 RO SIBIU03 "NICOLAE BALCESCU" LAND FORCES ACADEMY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS/STA Information and Communication Technologies FINAL Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
74 RO SUCEAVA01 UNIVERSITATEA 'STEFAN CEL MARE'DIN SUCEAVA 6X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electronics & Automation FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
75 S STOCKHO04 KUNGLIGA TEKNISKA HOGSKOLAN  1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS/STA Electrical Engineering FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
76 SK BRATISL01 SLOVAK UNIV.OF TECNOLOGY (S.T.U) 2X5 ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Materials Science FINAL Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
77 SK KOSICE02 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFARIKA V KOŠICIACH 1X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Materials Science FINAL Ε.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
78 TR BALIKES01 BALIKESIR UNIVERSITY  2X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Electricity & Energy FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
79 TR CANKIRI CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY 3X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Information & Comm. Technologies FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
80 TR ELAZIG01 FIRAT UNIVERSITY 4X3 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ. SMS/STA Electronics & Automation FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
81 TR ISTANBU04 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 2X10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Electrical Engineering FINAL Φ. ΤΟΠΑΛΗΣ
82 TR ISTANBU12 DOGUS UNIVERSITY 3X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electr. & Comp. Engineering FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
83 TR ISTANBU22 OKAN UNIVERSITESI 3X10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Electronics and Automation FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
84 TR ISTANBU39 FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY 2X10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Electr. & Comp. Engineering FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
85 TR KARABUK01 KARABUK UNIVERSITY 3X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electr. & Comp. Engineering FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
86 TR KONYA03 MEVLANA UNIVERSITY 3X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Information and Communication Technologies FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
87 TR TRABZON01 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY 3X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Electr. & Comp. Engineering FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
88 UK LONDON083 CITY UNIVERSITY LONDON 2X6 ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Informatics FINAL Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
89 UK LOUGHBO01 LOUGHBOROUGH UNIVERSITY 2Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ. SMS Electronics & Automation FINAL Ν. ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
90 UK NOTTING02 NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY 2X10 ΜΕΤ/ΔΙΔ SMS/STA Computing/tech FINAL Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΗΓ. Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ