ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2016-2021
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Ακαδ.Υπεύθυνος Δράση Επιστημ. Περιοχή Παρατηρήσεις
1 BG SOFIA04 UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENG.& GEODESY 2X10 ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ Ι. ΒΑΓΙΑΣ SMS Civil Engineering FINAL
2 CY LIMASSO02 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
3 CZ BRNO01 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1X5,  1X5, 1Χ3 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ Ι. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
4 D AACHEN01 RWTH AACHEN UNIVERSITY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
5 D BERLIN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 2X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ SMS/STA (3) Civil Engineering FINAL
6 D BOCHUM01 RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ SMS Civil Engineering FINAL
7 D COTTBUS03 BRANDEN.TECHN.UNIV.COTTBUS 1Χ5 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. Ι. ΒΑΓΙΑΣ SMS/STA Building & Civil Engineering FINAL
8 D DARMSTA01 DARMSTADT UNIV.OF TECHNOLOGY 3Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
9 D DEGGEND01 TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF 1X6 ΠΡΟΠΤ./ΔΙΠ./ΜΕΤΑΠΤ. Χ. ΓΑΝΤΕΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
10 D ESSEN04 UNIVERSITY DUISBURG - ESSEN 2Χ3 ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ Ι. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ SMS/STA Building & Civil Engineering FINAL
11 D KARLSRU01 KARLSRUHER INSTITUT FUR TECHNOLOGIE 1X10 ΠΡΟΠΤ Α. ΣΤΑΜΟΥ SMS/STA Civil Engineering FINAL
12 D MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ./ΔΙΔ Α. ΣΤΑΜΟΥ SMS/STA Civil Engineering FINAL
13 D STUTTGA01 UNIV. OF STUTTGART 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Ι. ΒΑΓΙΑΣ/Ι. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
14 D WEIMAR01 BAUHAUS-UNIVERSITAT WEIMAR 1X5 ΔΙΠ./ΜΕΤ./ΔΙΔ Ι. ΒΑΓΙΑΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
15 E LAS-PAL01 UNIV.DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Ε.ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ SMS Civil Engineering FINAL
16 F PARIS006 UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Ε.ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
17 F PARIS085 ECOLE NATION.DE PONTS ET CHAUSSEES 3Χ10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. Γ. ΓΙΑΝΝΗΣ SMS/STA(2) Civil Engineering FINAL
18 HU GODOLLO01 SZENT ISTVAN EGYETEM 2X3 ΔΙΠ./ΜΕΤ./ΔΙΔ Ι. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ SMS/STA Civil Engineering/Constr.Mng FINAL
19 I BARI05 UNIVERSITY OF BARI 2Χ6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ. Ι.ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ SMS/STA Building & Civil Engineering FINAL
20 I FIRENZE01 UNIV.DEGLI STUDI DI FIRENZE 3Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
21 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. Ι.ΒΑΓΙΑΣ SMS/STA Architecture & Construction FINAL
22 I PADOVA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 2X6 ΜΕΤΑΠΤ. Κ. ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ SMS/STA Environmental Eng. FINAL
23 I PAVIA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA 1X12 ΔΙΔΑΚΤ Ε.ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ SMS Civil Engineering FINAL
24 I  PERUGIA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 2X6 ΔΙΠ./ΜΕΤ./ΔΙΔ K. ΣΠΥΡΑΚΟΣ SMS/STA Building & Civil Engineering FINAL
25 N TRONDHE01 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIV. 2X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ Α. ΣΤΑΜΟΥ SMS/STA Building and civil engineering FINAL
26 NL DELFT01 DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1X12 ΔΙΠΛ/ΜΕΤ. Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ SMS Civil Engineering FINAL
27 P LEIRIA01 POLYTECHNIC INST. OF LEIRIA 2Χ3 ΔΙΠΛ.  Ι. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
28 PL POZNAN02 POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Ε. ΠΑΠΑΔΡΑΚΑΚΗΣ SMS/STA/STA Building & Civil Engineering FINAL
29 RO CLUJNAP05 UNIV.TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA 1X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. Ι. ΒΑΓΙΑΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
30 RO IASI05 GH.ASACHI TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI 1X6 ΜΕΤΑΠΤ. Ι. ΒΑΓΙΑΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
31 TR ISTANBU01 BOGAZICI UNIVERSITY 4X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. Α. ΣΤΑΜΟΥ SMS/STA Civil Engineering FINAL
32 TR ISTANBU09 BEYKENT UNIVERSITY 2X3 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ SMS/STA PM/Transportation FINAL
33 UK BRADFOR01 UNIVERSITY OF BRADFORD 1X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Ι. ΒΑΓΙΑΣ SMS/STA Steel Structures FINAL
34 UK SOUTHAM01 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 1X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤ/ΔΙΔ. Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ SMS/STA Civil Engineering FINAL
35 UK  UXBRIDG01 BRUNEL UNIVERSITY LONDON     Σ. ΜΑΛΑΜΗΣ STA Environmental protection technology FINAL
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΗΓ. Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ