ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2016-2021
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Ακαδ.Υπεύθυνος Δράση Επιστημ. Περιοχή  
1 A WIEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL 
2 B GENT01 GENT UNIVERSITEIT 2X6 / 1X6 ΠΡΟΠΤ / ΔΙΔΑΚΤ Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
3 B LEUVEN01 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 2X6 ΔΙΠΛΩΜ./MET/ΔΙΔ Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
4 BG PLOVDIV05 UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES 4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Food Sciences FINAL
5 BG SOFIA20 UNIV.OF CHEMICAL TECHN. & METALLURGY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Γ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ SMS/STA/SMP Chemical Engineering/biotechnology FINAL
6 CH LAUSANN06 ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Process Integration *
7 D AACHEN01 RWTH AACHEN UNIVERSITY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
8 D BERLIN02 TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN  1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
9 D BERLIN02 TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN  2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
10 D BREMEN01 UNIVERSITY OF BREMEN 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
11 D CLAUSTH01 CLAUSTHAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X3 ΔΙΠΛ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
12 D ILMENAU01 TECHN.UNIV. ILMENAU 2X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
13 D MUNCHEN02 TECHN.UNIV.OF MUNICH 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ SMS/STA Chemistry FINAL
14 DK ARHUS01 AARHUS UNIVERSITY 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL
15 DK LYNGBY01 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET  1Χ5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. Γ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ / Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ SMS/STA Chemical & Process / Biotechnology FINAL
16 E BARCELO03 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
17 E BILBAO01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 3X6 ΠΡΟΠΤ. Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL
18 E CADIZ01 UNIVERSIDAD DE CADIZ 2X6 ΔΙΔΑΚΤ. Κ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ SMS/STA Chemistry FINAL
19 E CIUDA-R01 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 2X6 ΔΙΔΑΚΤ. Κ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ SMS/STA Chemistry FINAL
20 E MADRID05 UNIV.POLITECNICA DE MADRID 2Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS Chemical Engineering FINAL
21 E MURCIA01 UNIV.DE MURCIA (UMU) 2Χ3 ΠΡΟΠΤ. Φ. ΚΟΛΙΣΗΣ SMS/STA Chemistry FINAL
22 F GIF-YVE03 ECOLE CENTRALE PARIS 3X6 ΔΙΠΛΩΜ./MET./ΔΙΔ Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
23 F NANCY43 UNIVERSITE DE LORRAINE  4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Chemical & Process FINAL
24 F PARIS011 UNIVERSITE PARIS SUD11 2Χ6 ΔΙΠΛΩΜ./MET./ΔΙΔ Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
25 F PAU01 UNIVERSITE DE PAU 1Χ6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ SMS/STA Env. Sciences, Chemistry, Chem.Eng.  FINAL
26 F TOULOUS14 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUES 5X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL
27 F TOULOUS28 INST.NAT.POLYTECNIQUE DE TOULOUSE 5X5 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
28 I COSENZA01 UNIV.DELLA CALABRIA 2Χ6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
29 I MILANO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 2X6, 2Χ6 ΠΡΟΠΤ Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ SMS/STA Chemical Engineering/Material Science FINAL
30 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 4Χ6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL
31 I PADOVA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 1X6, 1X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. Α. ΒΛΥΣΙΔΗΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
32 I PALERMO01 UNIVERSITY OF PALERMO     Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL 
33 I TERAMO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO 1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Food Progressing  FINAL
34 I TORINO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 4X3 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ SMS/STA Chemical Engineering/Material Science FINAL
35 I UDINE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 3X6 ΜΕΤΑΠΤ. Α. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
36 I VENEZIA01 UNIVERSITA CA FOSCARI DI VENEZIA 4X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ Α. ΜΠΑΚΟΛΑΣ SMS Conxervation & Restoration FINAL
37 IRL LIMERIC01 UNIVERSITY OF LIMERICK     Κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ STA Materials Science  FINAL 
38 LT KAUNAS02 KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X5 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Food Processing FINAL
39 LT KAUNAS05 ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY 1X3 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔAKT. Ε ΠΑΥΛΑΤΟΥ SMS/STA Engineering FINAL
40 LT KAUNAS08 UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2X5 ΠΡΟΠΤ. Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Food Sciences & Technology FINAL
41 LV DAUGAVP01 DAUGAVPILS UNIVERSITY 1X5 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ Ν. ΤΖΑΜΤΖΗΣ-ΠΙΛΑΛΗΣ SMS/STA Environmental / Physical Sciences FINAL
42 MT MALTA01 UNIVERSITY OF MALTA 2X5 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ Π. ΤΑΟΥΚΗΣ SMS/STA Food Progressing  FINAL
43 N TRONDHE01 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIV. 2X10 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL
44 N TRONDHE01 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIV. 2X3 ΔΙΠΛΩΜ. Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL
45 NL DELFT01 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1X10 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ/ Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Chemical & Process FINAL
46 NL EINDHOV17 EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/Anam Epiv Chemical & Process FINAL
47 P AVEIRO01 UNIVERSIDADE DO AVEIRO 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL
48 P COIMBRA01 UNIVERSIDADE DE COIMBRA     Δ. ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ STA Engineering & Engineering trades FINAL
49 P LISBOA03 UNIVERSIDADE NOVA DA LISBOA 3Χ12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ SMS/STA Chemical Eng.&Process / Chemistry FINAL
50 P LISBOA109 TECNICO LISBOA 2Χ10 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ Κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ SMS Materials Science/Chemical Engineering FINAL
51 PL WROCLAW03 WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 1X5 ΜΕΤΑΠΤ. Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL
52 RO SUCEAVA01 UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA 2X5 ΠΡΟΠΤ Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA/SMP Food Sciences & Technology FINAL
53 S GOTEBOR02 CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X5 ΜΕΤΑΠΤ. Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
54 S GOTEBOR02 CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     Α. ΚΟΚΟΣΗΣ STA Chemical Engineering & Processes FINAL
55 S STOCKHO04 ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
56 S LULEA01 LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     Κ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ STA Inorganic & Analytical Chemistry FINAL 
57 S LULEA01 LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL 
58 S STOCKHO04 ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ SMS/STA Chemical Engineering FINAL
59 SK BRATISL02 COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA 1X5 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ Ν. ΤΖΑΜΤΖΗΣ-ΠΙΛΑΛΗΣ SMS/STA Physical Sciences/Chemistry FINAL
60 TR KOCAELI02 KOCAELI UNIVERSITESI 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL
61 UK CRANFIE01 UNIVERSITY OF CRANFIELD 2Χ3, 2X6 ΠΡΟΠΤ. / ΜΕΤΑΠΤ Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL 
62 UK GUILDFO01 UNIVERSITY OF SURREY     Α. ΚΟΚΟΣΗΣ STA Chemical & Process FINAL
63 UK LONDON029 UNIVERSITY COLLEGE LONDON 3X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Process Integration FINAL 
64 UK LONDON083 CITY UNIVERSITY LONDON 1X6 ΔΙΔΑΚΤ. Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL
65 UK MANCHES01 UNIVERSITY OF MANCHESTER 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL
66 UK UXBRIDG01 BRUNEL UNIVERSITY LONDON 2X3 ΔΙΔAKT. Α. ΚΟΚΟΣΗΣ SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΗΓ. Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
* Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση