ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2020-2021
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή Παρατηρήσεις Ακαδ.Υπεύθυνος
1 A WIEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN 3Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL   Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ/Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
2 B BRUXEL04 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 2X5 ΠΡΟΠΤ. / ΜΕΤΑΠΤ SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL   Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
3 B GENT01 GENT UNIVERSITEIT 2X6 / 1X6 ΠΡΟΠΤ / ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering FINAL Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
4 B LEUVEN01 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 2X6 ΔΙΠΛΩΜ./MET/ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering FINAL Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ
5 BG PLOVDIV05 UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES 4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Food Sciences FINAL Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
6 BG SOFIA20 UNIV.OF CHEMICAL TECHN. & METALLURGY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA/SMP Chemical Engineering/biotechnology FINAL Γ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
7 CH GENEVE01 UNIVERSITE DE GENEVE 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Pharmacy FINAL * Α. ΔΕΤΣΗ
8 CH LAUSANN06 ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS/STA Process Integration FINAL * Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
9 CY LEFKOSI01 OPEN UNIVERSITY OF CYPRUS 2X6 ΔΙΠΛΩΜ./MET/ΔΙΔ SMS/STA Engineering FINAL Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ
10 CY LIMASSO02 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     STA Chemical Engineering/Environment FINAL Μ. ΛΟΪΖΙΔΟΥ
11 CY NICOSIA01 PANEPISTIMIO KYPROU 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemistry FINAL Μ. ΚΡΟΚΙΔΑ
12 D AACHEN01 RWTH AACHEN UNIVERSITY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
13 D BERLIN02 TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN  1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
14 D BERLIN02 TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN  2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering FINAL Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ
15 D BREMEN01 UNIVERSITY OF BREMEN 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
16 D CLAUSTH01 CLAUSTHAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X3 ΔΙΠΛ./ΜΕΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ
17 D ERLANGE01 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG 5X12 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
18 D ILMENAU01 TECHN.UNIV. ILMENAU 2X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ
19 D MUNCHEN02 TECHN.UNIV.OF MUNICH 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemistry FINAL Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ
20 DK ARHUS01 AARHUS UNIVERSITY 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
21 DK LYNGBY01 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET  1Χ5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. SMS/STA Chemical & Process / Biotechnology FINAL Γ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ / Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ
22 E BARCELO03 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
23 E BILBAO01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 3X6 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
24 E CADIZ01 UNIVERSIDAD DE CADIZ 2X6 ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Chemistry FINAL Κ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ
25 E CIUDA-R01 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 2X6 ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Chemistry FINAL Κ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ
26 E MADRID05 UNIV.POLITECNICA DE MADRID 2Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ SMS Chemical Engineering FINAL Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
27 E MURCIA01 UNIV.DE MURCIA (UMU) 2Χ3 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Chemistry FINAL Φ. ΚΟΛΙΣΗΣ
28 E SEVILLA01 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL  Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
29 E VALENCI02 UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 2X10 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL  Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
30 F GIF-YVE03 CENTRALE SUPELEC 3X6 ΔΙΠΛΩΜ./MET./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering FINAL Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ
31 F LILLE11 UNIVERSITE CATOLIQUE DE LILLE 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
32 F MARSEIL11 CENTRALE MARSEILLE 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
33 F NANCY43 UNIVERSITE DE LORRAINE  4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical & Process FINAL Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
34 F NANTES01 UNIVERSITE DE NANTES 1X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering FINAL Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
35 F PARIS011 UNIVERSITE PARIS SUD11 2Χ6 ΔΙΠΛΩΜ./MET./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering FINAL Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ
36 F PAU01 UNIVERSITE DE PAU 1Χ6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Env. Sciences, Chemistry, Chem.Eng.  FINAL Φ. ΤΣΟΠΕΛΑΣ
37 F TOULOUS14 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUES 5X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
38 F TOULOUS28 INST.NAT.POLYTECNIQUE DE TOULOUSE 5X5 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering FINAL Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
39 I COSENZA01 UNIV.DELLA CALABRIA 2Χ6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering FINAL Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
40 I MILANO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 2X6, 2Χ6 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Chemical Engineering/Material Science FINAL Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ
41 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 2Χ6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL   Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
42 I NAPOLI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering FINAL Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
43 I PADOVA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 1X6, 1X6 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL Α. ΒΛΥΣΙΔΗΣ
44 I PALERMO01 UNIVERSITY OF PALERMO 6X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL  Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ
45 I TERAMO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO 1Χ6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Food Progressing  FINAL Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
46 I TORINO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 4X3 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering/Material Science FINAL Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ
47 I UDINE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 3X6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL Α. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ
48 I VENEZIA01 UNIVERSITA CA FOSCARI DI VENEZIA 4X6 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ SMS Conxervation & Restoration FINAL Α. ΜΠΑΚΟΛΑΣ
49 IRL LIMERIC01 UNIVERSITY OF LIMERICK     STA Materials Science  FINAL  Κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
50 LT KAUNAS02 KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X5 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Food Processing FINAL Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
51 LT KAUNAS05 ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY 1X3 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔAKT. SMS/STA Engineering FINAL Ε ΠΑΥΛΑΤΟΥ
52 LT KAUNAS08 UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2X5 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Food Sciences & Technology FINAL Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
53 LV DAUGAVP01 DAUGAVPILS UNIVERSITY 1X5 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Environmental / Physical Sciences FINAL Ν. ΤΖΑΜΤΖΗΣ-ΠΙΛΑΛΗΣ
54 MT MALTA01 UNIVERSITY OF MALTA 2X5 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ SMS/STA Food Progressing  FINAL Π. ΤΑΟΥΚΗΣ
55 N TRONDHE01 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIV. 2X10 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ
56 N TRONDHE01 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIV. 2X3 ΔΙΠΛΩΜ. SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
57 P AVEIRO01 UNIVERSIDADE DO AVEIRO 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ
58 P COIMBRA01 UNIVERSIDADE DE COIMBRA     STA Engineering & Engineering trades FINAL Δ. ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ
59 P LISBOA03 UNIVERSIDADE NOVA DA LISBOA 3Χ12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Eng.&Process / Chemistry FINAL Κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
60 P LISBOA109 TECNICO LISBOA 2Χ10 ΔΙΠΛ./ΜΕΤΑΠΤ SMS Materials Science/Chemical Engineering FINAL Κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
61 PL WROCLAW03 WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 1X5 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
62 RO IASI05 GHEORGHE ASACHI" TECHNICAL UNIV. OF IASI 2X6, 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Chemical Engineering /Environ.protection FINAL Γ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
63 RO SUCEAVA01 UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA 2X5 ΠΡΟΠΤ SMS/STA/SMP Food Sciences & Technology FINAL Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
64 RS BELGRAD02 UNIVERSITY OF BELGRADE 2X3 ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Materials Science επικοινωνία με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγ/των  
65 S GOTEBOR02 CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X5 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ
66 S GOTEBOR02 CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     STA Chemical Engineering & Processes FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
67 S LULEA01 LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL  Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ
68 S STOCKHO04 ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
69 SI LJUBLJA01 UNIVERSITY OF LJUBLJANA 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Chemical Engineering FINAL Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
70 SK BRATISL02 COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA 1X5 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Physical Sciences/Chemistry FINAL Ν. ΤΖΑΜΤΖΗΣ-ΠΙΛΑΛΗΣ
71 TR ISTANBU05 MARMARA UNIVERSITY 3X6 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
72 TR KOCAELI02 KOCAELI UNIVERSITESI 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Chemical Engineering & Processes FINAL  Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
73 UK  EDINBUR01 UNIVERSITY OF EDINBURGH 1X6 ΠΡΟΠΤ. / ΔΙΠΛ. SMS/STA Chemical Engineering  FINAL  Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
74 UK GUILDFO01 UNIVERSITY OF SURREY     STA Chemical & Process FINAL  Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
75 UK LONDON029 UNIVERSITY COLLEGE LONDON 2X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ SMS/STA Process Integration FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
76 UK LONDON083 CITY UNIVERSITY LONDON 1X6 ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
77 UK MANCHES01 UNIVERSITY OF MANCHESTER 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
78 UK UXBRIDG01 BRUNEL UNIVERSITY LONDON 2X3 ΔΙΔAKT. SMS/STA Engineering & Engineering trades FINAL Α. ΚΟΚΟΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΗΓ. Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
* Χωρίς επιχορήγηση