ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2018-2019
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή Παρατηρήσεις Ακαδ.Υπεύθυνος
1 A WIEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN 2X5 ΜΕΤΑΠ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
2 B BRUXEL04 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
3 Β  LEUVEN01 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1X10 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
4 BG SOFIA04 UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENG. & GEODESY 1X10 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS Architecture FINAL Ε. ΕΦΕΣΙΟΥ
5 CY NICOSIA01 PANEPISTIMIO KYPROU 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
6 CY NICOSIA14 UNIVERSITY OF NICOSIA, SCHOOL OF HUMANITIES 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Urban & Regional Planning FINAL Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
7 CY NICOSIA23 FREDERICK UNIVERSITY 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Ε. ΕΦΕΣΙΟΥ
8 D BERLIN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 1X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
9 D BERLIN03 UNIVERSITÄT DER KUNSTE BERLIN     STA/STT Architecture FINAL Ν. ΠΑΠΠΑ
10 D COTTBUS03 BRAND.TECHN.UNIV.COTTBUS - SENFTENBERG 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
11 D DARMSTA01 TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
12 D HAMBURG12 HAFENCITY UNIVERSITY HAMBURG 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture, Urbanism and Landscape FINAL Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
13 D HANNOVE01 LEIBNIZ UNIVERSITAT HANNOVER 1Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
14 D KARLSRU01 KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE (KIT) 1Χ10 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
15 D MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN 2Χ5 / 1X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture / Landscape FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
16 D STUTTGA01 UNIVERSITAT STUTTGART 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS Architecture FINAL Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
17 D WEIMAR01 BAUHAUS UNIVERSITAT WEIMAR 5X6 / 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture / Urban Studies FINAL Ν. ΠΑΠΠΑ
18 E ALICANT01 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1X5 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture & town planning FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ/Μ. ΜΑΡΛΑΝΤΗ
19 E BARCELO01 UNIVERSITAT DE BARCELONA 2Χ10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Earth Sciences (Geography) FINAL Κ. ΒΑΪΟΥ
20 E BARCELO03 ESCOLA TEC. SUP. D'ARCHIT. DE BARCELONA (ETSAB) 1X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Τ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/Α.ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
21 E BILBAO01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 3X6 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Architecture & construction/Civil Engin. FINAL Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
22 E CORDOBA01 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Architecture FINAL Σ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
23 E LAS-PAL01 UNIV.DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Graphic & Industrial Design Υπό επεξεργασία  ⃰⃰ Μ. ΜΑΡΛΑΝΤΗ
24 E MADRID04 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 2X5 ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Architecture FINAL Σ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
25 E MADRID05 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 2Χ10 / 2Χ5 ΠΡΟΠΤ-ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
26 E PAMPLON01 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2X9 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
27 E SEVILLA01 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 5X10 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Μ. ΜΑΡΛΑΝΤΗ
28 E  VALENCI02 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 2Χ10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture Υπό επεξεργασία  ⃰⃰ Τ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
29 E VALENCI08 UNIVERSITY CEU CARDENAL HERRERA 2X12 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture Υπό επεξεργασία  ⃰⃰ Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ / Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30 E VALLADO01 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 3X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
31 E ZARAGOZ01 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 2Χ10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture & Construction FINAL Ε. ΕΦΕΣΙΟΥ / Ν. ΜΑΡΔΑ
32 F BORDEAU16 ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE DE BORDEAUX 3Χ9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
33 F MARSEIL17 ECOLE NATIONALE SUP.D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ / Ν. ΠΑΠΠΑ
34 F NANTES13 ECOLE NATION. SUP. D'ARCHITECTURE DE NANTES 4X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Μ. ΜΑΡΚΟΥ
35 F PARIS126 ECOLE NATION. SUP. D'ARCH. DE PARIS LA VILLETΤΕ 4Χ9 ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
36 F PARIS129 ECOLE D'ARCH.PARIS VAL DE SEINE 2Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
37 F PARIS190 ECOLE NAT.SUP.D'ARCH. DE PARIS BELLEVILLE 1X9 ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
38 F PARIS319 ECOLE NATIONALE SUP. D' ARCH. PARIS MALAQUAIS 1X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & Construction FINAL Μ. ΜΑΡΚΟΥ
39 F PARIS338 CITE DE L' ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE     STA Architecture, Urbanism and Landscape FINAL Ε.ΜΑΙΣΤΡΟΥ
40 F ROUEN19 ECOLE D'ARCH. DE NORMANDIE 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
41 F STRASBO16 ECOLE D'ARCH.DE STRASBOURG 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
42 F STRASBO48 UNIVERSITE DE STRASBOURG     STA Architecture & Urbanism FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
43 F TOURS01 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS, TOURS 1X10 ΠΡΟΠ/ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture Υπό επεξεργασία  ⃰⃰ Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
44 F VERSAIL05 ECOLE D'ARCHITECTURE DE VERSAILLES 2Χ9 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Urban & Regional Planning FINAL Τ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
45 I CATANIA01 UNIVERSITY OF CATANIA 2X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
46 I FIRENZE01 UNIV.DEGLI STUDI DI FIRENZE 3X9 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ / Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
47 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 5X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
48 I NAPOLI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 3Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
49 I REGGIO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MEDITERRANEA  DI REGGIO CALABRIA  2X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
50 I ROMA16 UNIV.DEGLI STUDI DI ROMA TRE 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
51 I SASSARI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
52 I  TORINO02 POLITECNICO DI TORINO 4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Urban & Regional Planning FINAL Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
53 I  TRIESTE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE 1X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
54 I VENEZIA02 UNIVERSITA IUAV VENEZIA 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture & town planning FINAL Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
55 N OSLO02 OSLO SCHOOL OF ARCHΙTECTURE 2X10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
56 NL DELFT01 DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     STA Architecture & Town Planning FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
57 NL AMSTERD07 AMSTERDAM ACADEMY OF ARCHITECTURE     STA Architecture FINAL  2017-18 Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
58 P COIMBRA01 UNIVERSIDADE DE COIMBRA 2X9 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Κ. ΔΕΜΙΡΗ / ΣΤ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
59 P LISBOA07 INST.SUP.DE SCIENCIA (ISCTE) 3X9 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture FINAL Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
60 P LISBOA109 UNIVERSIDADE DE LISBOA - INSTIT.SUPERIOR TECNICΟ  2X6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
61 P PORTO26 UNIV.FERNANDO PESSOA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture FINAL Κ. ΔΕΜΙΡΗ / ΣΤ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
62 PL KRAKOW03 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 4Χ5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture FINAL Β. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ
63 PL LODG02 LODG TECHNICAL UNIVERSITY 2X6 ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture FINAL Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
64 PL LUBLIN03 LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
65 RO  BUCURES20 SPIRU HARET UNIVERSITY 2X9 ΠΡΟΠΤ./ΔΙΔ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
66 RO  CLUJNAP05 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA 3X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture FINAL Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
67 RO  TIMISOA04 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA 2X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture and construction FINAL Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
68 SI LJUBLJA01 UNIVERZA V LJUBLJANI 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ν. ΠΑΠΠΑ
69 TR ANKARA04 MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY  2Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
70 TR ISTANBU04 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 2X6 ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture FINAL Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
71 TR ISTANBU06 MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA City & Regional Planning FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
72 TR ISTANBU07 YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 2X10 / 2X10 ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Architecture FINAL Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
73 TR ISTANBU19 ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
74 TR ISTANBU39 FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY 2X10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture FINAL Γ. ΜΑΡΙΝΟΥ
75 TR IZMIR03 IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTITUSU-IYTE 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
76 TR KAYSERI04 ABDULLAH GUL UNIVERSITY 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
77 TR MERSIN01 MERSIN UNIVERSITY 2Χ5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
78 UK CARDIFF01 CARDIFF UNIVERSITY     STA Architecture FINAL Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
79 UK EDINBUR01 UNIVERSITY OF EDINBURGH     STA Architecture FINAL Σ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
80 UK GLASGOW02 UNIVERSITY OF STRATHCLYDE     STA Architecture Υπό επεξεργασία  ⃰⃰ Ε.ΕΦΕΣΙΟΥ
81 UK IPSWICH01 UNIVERSITY OF SUFFOLK     STA Architecture FINAL Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΚΑΘΗΓ. Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS+ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κτίριο Τοσίτσα, 5ος όροφος  τηλ. 210 772 3834, fax 210 772 3502, e-mail : elefthv@central.ntua.gr