ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ 2019-2020
  Code  Name Partner Inst. Θέσεις/Μήνες Επίπεδο Δράση Επιστημ. Περιοχή Παρατηρήσεις Ακαδ.Υπεύθυνος
1 A WIEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN 2X5 ΜΕΤΑΠ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
2 B BRUXEL04 UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
3 Β  LEUVEN01 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1X10 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
4 Β  MONS21 UNIVERSITE DE MONS 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture * Υπό επεξεργασία Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
5 BG SOFIA04 UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENG. & GEODESY 1X10 ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS Architecture FINAL Ν. ΠΑΠΠΑ / Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
6 CY NICOSIA01 PANEPISTIMIO KYPROU 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
7 CY NICOSIA14 UNIVERSITY OF NICOSIA, SCHOOL OF HUMANITIES 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Urban & Regional Planning FINAL Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
8 CY NICOSIA23 FREDERICK UNIVERSITY 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL ΣΤ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
9 D BERLIN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 1X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
10 D BERLIN03 UNIVERSITÄT DER KUNSTE BERLIN 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ν. ΠΑΠΠΑ
11 D COTTBUS03 BRAND.TECHN.UNIV.COTTBUS - SENFTENBERG 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
12 D DARMSTA01 TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
13 D HAMBURG12 HAFENCITY UNIVERSITY HAMBURG 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture, Urbanism and Landscape FINAL Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
14 D HANNOVE01 LEIBNIZ UNIVERSITAT HANNOVER 1Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
15 D KARLSRU01 KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE (KIT) 1Χ10 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
16 D MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN 2Χ5 / 1X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture / Landscape FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
17 D STUTTGA01 UNIVERSITAT STUTTGART 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS Architecture FINAL Κ. ΣΕΡΡΑΟΣ
18 D WEIMAR01 BAUHAUS UNIVERSITAT WEIMAR 5X6 / 1X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture / Urban Studies FINAL Ν. ΠΑΠΠΑ
19 E ALICANT01 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1X5 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture & town planning FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ/Μ. ΜΑΡΛΑΝΤΗ
20 E BARCELO01 UNIVERSITAT DE BARCELONA 2Χ10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Earth Sciences (Geography) FINAL Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
21 E BARCELO03 ESCOLA TEC. SUP. D'ARCHIT. DE BARCELONA (ETSAB) 1X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Τ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/Α.ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
22 Ε BARCELO03 ESCOLA TECNICA SUPERIOR DE ARQUIT. DEL VALLES 2X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture * Υπό επεξεργασία Τ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
23 E BILBAO01 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 3X6 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Architecture & construction/Civil Engin. FINAL Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
24 E CORDOBA01 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 3X5 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Architecture FINAL Σ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
25 E LAS-PAL01 UNIV.DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Graphic & Industrial Design FINAL Μ. ΜΑΡΛΑΝΤΗ
26 E MADRID04 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 2X5 ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Architecture FINAL Σ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
27 E MADRID05 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 2Χ10 / 2Χ5 ΠΡΟΠΤ-ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
28 E PAMPLON01 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2X9 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
29 E SEVILLA01 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 5X10 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Μ. ΜΑΡΛΑΝΤΗ
30 E  VALENCI02 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 2Χ10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture * Υπό επεξεργασία Τ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
31 E VALENCI08 UNIVERSITY CEU CARDENAL HERRERA 2X12 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture * Υπό επεξεργασία Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
32 E VALLADO01 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 3X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
33 E ZARAGOZ01 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 2Χ10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture & Construction FINAL Ν. ΜΑΡΔΑ
34 EE TALLINN01 ESTONIAN ACADEMY OF ARTS 2Χ10 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
35 F BORDEAU16 ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE DE BORDEAUX 3Χ9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
36 F MARSEIL17 ECOLE NATIONALE SUP.D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ / Ν. ΠΑΠΠΑ
37 F NANTES13 ECOLE NATION. SUP. D'ARCHITECTURE DE NANTES 4X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Μ. ΜΑΡΚΟΥ
38 F PARIS126 ECOLE NATION. SUP. D'ARCH. DE PARIS LA VILLETΤΕ 4Χ9 ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
39 F PARIS129 ECOLE D'ARCH.PARIS VAL DE SEINE 2Χ10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
40 F PARIS190 ECOLE NAT.SUP.D'ARCH. DE PARIS BELLEVILLE 1X9 ΔΙΠΛ/ΜΕΤΑΠΤ SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
41 F PARIS319 ECOLE NATIONALE SUP. D' ARCH. PARIS MALAQUAIS 1X10 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & Construction FINAL Μ. ΜΑΡΚΟΥ
42 F PARIS338 CITE DE L' ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE     STA Architecture, Urbanism and Landscape FINAL Γ. ΜΑΡΙΝΟΥ
43 F RENNES16 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D' ARCHITECTURE DE RENNES 2X10  ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture * Υπό επεξεργασία Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ / Ν. ΠΑΠΠΑ
44 F ROUEN19 ECOLE D'ARCH. DE NORMANDIE 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Μ. ΜΑΡΚΟΥ / Ν. ΠΑΠΠΑ
45 F STRASBO16 ECOLE D'ARCH.DE STRASBOURG 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
46 F STRASBO31 INSA STRASBOURG 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
47 F STRASBO48 UNIVERSITE DE STRASBOURG 4X5 ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture & Urbanism FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
48 F TOURS01 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS, TOURS 1X10 ΠΡΟΠ/ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture * Υπό επεξεργασία Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
49 F VERSAIL05 ECOLE D'ARCHITECTURE DE VERSAILLES 2Χ9 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Urban & Regional Planning FINAL Τ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
50 HR ZAGREB01 UNIVERSITY OF ZAGREB-FACULTY OF ARCHITECTURE 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture & town planning FINAL Σ. ΛΑΒΒΑ
51 I CATANIA01 UNIVERSITY OF CATANIA 2X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
52 I FIRENZE01 UNIV.DEGLI STUDI DI FIRENZE 3X9 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture FINAL Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
53 I MILANO02 POLITECNICO DI MILANO 5X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
54 I NAPOLI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 3Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Κ. ΔΕΜΙΡΗ / ΣΤ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
55 I REGGIO01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MEDITERRANEA  DI REGGIO CALABRIA  2X12 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
56 Ι ROMA01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 2X10  ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Κ. ΔΕΜΙΡΗ / ΣΤ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
57 I ROMA16 UNIV.DEGLI STUDI DI ROMA TRE 2Χ6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
58 I SASSARI01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
59 I  TORINO02 POLITECNICO DI TORINO 4X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Urban & Regional Planning FINAL Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ / Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
60 I  TRIESTE01 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE 1X9 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
61 I VENEZIA02 UNIVERSITA IUAV VENEZIA 2X5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture & town planning FINAL Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
62 N OSLO02 OSLO SCHOOL OF ARCHΙTECTURE 2X10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
63 NL DELFT01 DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     STA Architecture & Town Planning FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
64 P COIMBRA01 UNIVERSIDADE DE COIMBRA 2X9 ΠΡΟΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Κ. ΔΕΜΙΡΗ / ΣΤ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
65 P LISBOA07 INST.SUP.DE SCIENCIA (ISCTE) 3X9 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture FINAL Π. ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
66 P LISBOA109 UNIVERSIDADE DE LISBOA - INSTIT.SUPERIOR TECNICΟ  2X6 ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Π.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
67 P PORTO02 UNIVERSIDADE DO PORTO - FACULDADE DE ARQUITECTURA     STA/STT Architecture FINAL Σ. ΛΑΒΒΑ
68 P PORTO26 UNIV.FERNANDO PESSOA 2Χ6 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture FINAL Κ. ΔΕΜΙΡΗ / ΣΤ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
69 PL KRAKOW03 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 4Χ5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture FINAL Β. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ
70 PL LODG02 LODG TECHNICAL UNIVERSITY 2X6 ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture FINAL Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
71 PL LUBLIN03 LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2X6 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture & town planning FINAL Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
72 RO  BUCURES20 SPIRU HARET UNIVERSITY 2X9 ΠΡΟΠΤ./ΔΙΔ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
73 RO  CLUJNAP05 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA 3X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA Architecture FINAL Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
74 RO  TIMISOA04 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA 2X5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture and construction FINAL Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
75 SI LJUBLJA01 UNIVERZA V LJUBLJANI 1X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ν. ΠΑΠΠΑ
76 TR ANKARA04 MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY  2Χ5 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
77 TR ISTANBU04 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 2X6 ΔΙΠΛ/ΔΙΔ SMS/STA Architecture FINAL Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
78 TR ISTANBU06 MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY 3X6 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔ. SMS/STA City & Regional Planning FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ / Ν. ΠΑΠΠΑ
79 TR ISTANBU07 YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 2X10 / 2X10 ΜΕΤΑΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ. SMS/STA Architecture FINAL Σ. ΛΑΒΒΑ / Ε. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
80 TR ISTANBU19 ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY 2X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
81 TR ISTANBU39 FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY 2X10 ΠΡΟΠΤ SMS/STA Architecture FINAL Γ. ΜΑΡΙΝΟΥ
82 TR IZMIR03 IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTITUSU-IYTE 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
83 TR KAYSERI04 ABDULLAH GUL UNIVERSITY 3X10 ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ SMS/STA Architecture FINAL Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
84 TR MERSIN01 MERSIN UNIVERSITY 2Χ5 ΠΡΟΠΤ./ΜΕΤΑΠΤ. SMS/STA Architecture FINAL Ε. ΧΑΝΙΩΤΟΥ
85 UK CARDIFF01 CARDIFF UNIVERSITY     STA Architecture * Υπό επεξεργασία Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
86 UK IPSWICH01 UNIVERSITY OF SUFFOLK     STA Architecture FINAL ΣΤ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛΗΣ  ΚΑΘΗΓ. Π. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS+ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κτίριο Τοσίτσα, 5ος όροφος  τηλ. 210 772 3834, fax 210 772 3502, e-mail : elefthv@central.ntua.gr