Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προσωπικού για κινητικότητα Επιμόρφωσης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2020-2021

Ελληνικά

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Ιδρύματος ότι λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκαν κινητικότητες για επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2019-2020. Για το λόγο αυτό η λήξη του έχει παραταθεί έως 30/09/2021.
Επίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν βγήκε πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Επιμόρφωσης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ 2020-2021.
Ως εκ ετούτου υπάρχουν εικοσιπέντε (25) διαθέσιμες θέσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2019-2020 και τριάντα (30) διαθέσιμες θέσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2020-2021. Το διδακτικό προσωπικό δύναται να μετακινηθεί για διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στην κινητικότητα επιμόρφωσης και ως εκ ετούτου θα δοθεί προτεραιότητα στο υπόλοιπο προσωπικό ΕΜΠ.

Συνημμένα: