Β΄ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" 2020-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΟΠΑ & ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Ελληνικά

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2021.

Έναρξη της περιόδου κινητικότητας: 1η Μαΐου 2021
Λήξη της περιόδου κινητικότητας: 30η Σεπτεμβρίου 2021
Ελάχιστη περίοδο κινητικότητας δύο ( 2 ) μήνες

 

Συνημμένα: