Ανακοίνωση για τις Αιτήσεις Φοιτητών

Ελληνικά

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και
υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε
συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά  το
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2020 λήξη κινητικότητας
30/09/2021), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι, για το χειμερινό εξάμηνο η 20η
Φεβρουαρίου 2020
και για το εαρινό εξάμηνο η 31η Μαΐου 2020. Επιλέξιμη περίοδος
επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι: Ελάχιστη τρεις μήνες μέγιστη δώδεκα μήνες.

Οι παραπάνω προθεσμίες δεν αφορούν τους φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. για τους οποίους  θα  ανακοινωθεί  μεταγενέστερη  ημερομηνία.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν  με  την κα Ελευθερία Βαρουχάκη, τηλ. 210723834, email: evarouchaki@arch.ntua.gr  (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. Ε.Μ.Π.,  Πατησίων 42, Κτίριο Τοσίτσα, 5ος όροφος).