Υποβολή υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Vulcanus in Japan” 2020-21

Ελληνικά

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Vulcanus in Japan”, ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και η φόρμα αίτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan. Η προθεσμία υποβολής είναι η 20η Ιανουαρίου 2020. 

Συνημμένα: