ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" ΣΠΟΥΔΕΣ 2019-2020

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά  το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2019 λήξη κινητικότητας 30/09/2020), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι, για το χειμερινό εξάμηνο η 8η Μαρτίου 2019 και για το εαρινό εξάμηνο η 31η Μαΐου 2019. Επιλέξιμη περίοδος επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι : Ελάχιστη τρεις μήνες μέγιστη δώδεκα μήνες.

Ειδικά για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κα Ελευθερία Βαρουχάκη τηλ. 210-7723834 email: elefthv@central.ntua.gr (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. Ε.Μ.Π. Πατησίων 42, Κτίριο Τοσίτσα 5ος όροφος)

Στους  φοιτητές που θα επιλεγούν  το Ίδρυμα Προέλευσης θα προκαταβάλλει  το 80% του συνόλου της χορηγούμενης υποτροφίας εφάπαξ εντός 30 ημερών από την θέση σε ισχύ της σύμβασης και εφόσον είναι εφικτό πριν την αναχώρησή τους, με την προϋπόθεση ότι  το ΕΜΠ έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την ΕΜ για την κινητικότητα φοιτητών και εφόσον  οι δικαιούχοι έχουν καταθέσουν  1,5 μήνα  πριν την αναχώρησή τους την σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ υπογεγραμμένη  από τους ίδιους μαζί με όλα  τα  απαιτούμενα παραστατικά. Το υπόλοιπο 20%, θα καταβληθεί  στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους στο Ίδρυμα προέλευσης και αφού διαπιστωθεί ότι  έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους φοιτητές που θα  επιλέξουν περίοδο μετακίνησης από 01/09/2019 έως 30/11/2019 ότι υπάρχει πιθανότητα  να μην  γίνει προχρηματοδότησης των κινητικοτήτων τους  στη περίπτωση που το  Ε.Μ.Π. δεν έχει λάβει την χρηματοδότηση από την Ε.Μ..   Στην περίπτωση αυτή η χρηματοδότηση θα τους χορηγείται  μετά το τέλος της περιόδου  σπουδών  και εφόσον είναι εφικτό κατά την διάρκεια της περιόδου  σπουδών.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.  http://erasmus.ntua.gr και στο ανωτέρω γραφείο 09.00-12.00 από Δευτέρα έως Πέμπτη (Διεύθυνση Σπουδών, Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Σ. Πιτσικάλη τηλ. 210-7724056) . Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ανωτέρω ιστοσελίδα στο έντυπο υλικό και θα  υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται  ως  συνημμένα αρχεία pdf στη δ/νση  email: ntuaerasmus@gmail.com και πρωτότυπα  στο ανωτέρω γραφείο.

Tα συνημμένα αρχεία pdf πρέπει να έχουν συνολικά  μέγιστο μέγεθος 9ΜΒ

 Οι υποψήφιοι φοιτητές πριν την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τους το έγγραφο ‘’ ERASMUS+/διαδικασία για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ Σπουδές’’ το οποίο είναι αναρτημένο  στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Ελληνικά