ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" 2019-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΟΠΑ & ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για  πρακτική άσκηση   σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών  μέσω του προγράμματος ERASMUS+  το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2019 λήξη κινητικότητας 30/09/2020),  ότι η καταλυτική προθεσμία για την  υποβολή αιτήσεων είναι η  19η  Απριλίου   2019. Η  περίοδος επιχορηγούμενης μετακίνησης κυμαίνεται από δύο έως τρείς μήνες με δυνατότητα

έξι μήνες εφόσον υπάρχει  διαθέσιμη χρηματοδότηση. Η ελάχιστη επιλέξιμη περίοδος επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι  δύο μήνες. Συνιστάται  οι φοιτητές να επιλέγουν από δύο έως τρείς μήνες  μετακίνησης.

Οι φοιτητές που έχουν αιτηθεί  να μετακινηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, πέραν των τριών μηνών, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση   θα επιλέγονται μόνο εφόσον δηλώσουν εγγράφως ότι  θα χρηματοδοτήσουν από ιδίους πόρους το διάστημα πέραν των τριών μηνών.

Στους  φοιτητές που θα επιλεγούν  το Ίδρυμα Προέλευσης θα προκαταβάλλει  το 80% του συνόλου της χορηγούμενης υποτροφίας εφάπαξ εντός 30 ημερών από την θέση σε ισχύ της σύμβασης και εφόσον είναι εφικτό πριν την αναχώρησή τους, με την προϋπόθεση ότι  το ΕΜΠ έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την ΕΜ για την κινητικότητα φοιτητών και εφόσον  οι δικαιούχοι έχουν καταθέσουν  1,5 μήνα  πριν την αναχώρησή τους την σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ υπογεγραμμένη  από τους ίδιους μαζί με όλα  τα  απαιτούμενα παραστατικά. Το υπόλοιπο 20%, θα καταβληθεί  στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους στο Ίδρυμα προέλευσης και αφού διαπιστωθεί ότι  έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους φοιτητές για πρακτική άσκηση ERASMUS+  που θα  επιλέξουν περίοδο μετακίνησης από 01/09/2019 έως 30/11/2019 ότι υπάρχει πιθανότητα  να μην  γίνει προχρηματοδότησης των κινητικοτήτων τους  στη περίπτωση που το  Ε.Μ.Π. δεν έχει λάβει την χρηματοδότηση από την Ε.Μ..   Στην περίπτωση αυτή η χρηματοδότηση θα τους χορηγείται  μετά το τέλος της περιόδου  πρακτικής άσκησης και εφόσον είναι εφικτό κατά την διάρκεια της περιόδου  πρακτικής άσκησης .

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.  erasmus.ntua.gr  και στο ανωτέρω γραφείο 09.00-12.00 από Δευτέρα έως Πέμπτη (Διεύθυνση Σπουδών, Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος, κ. Σ. Πιτσικάλη τηλ. 210-7724056 &  κ. Α. Καπετανάκη  τηλ. 210-7721017 ) Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ανωτέρω ιστοσελίδα στο έντυπο υλικό και θα  υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται  ως  συνημμένα αρχεία pdf και στις δύο   δ/νσεις  email που ακολουθούν: ntuaerasmus@gmail.com ,  iroffice@central.ntua.gr,  και πρωτότυπα μόνο εφόσον ζητηθούν .

Tα συνημμένα αρχεία pdf πρέπει να έχουν συνολικά  μέγιστο μέγεθος 9ΜΒ

Οι υποψήφιοι φοιτητές πριν την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τους το έγγραφο ‘’ ERASMUS+/διαδικασία για την συμμετοχή στο πρόγραμμα  ERASMUS+’’ το οποίο είναι αναρτημένο  στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Ελληνικά