ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" 2017-2018 - Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Ιδρύματος( ΜΟΝΙΜΟ & ΙΔΑΧ) που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επιμόρφωσης  μέσω του προγράμματος ERASMUS+ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, ότι   υπάρχουν διαθέσιμες 10 θέσεις ( από τρεις έως 5 ημέρες ανά μετακίνηση ) για το διάστημα από 15/07/2018- 30/09/2018. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 28/06/2018.

Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017, email: iroffice@central.ntua.gr, Β. Θωμά τηλ. 210-7721199 , email: vthoma@central.ntua.gr, και στην ιστοσελίδα του γραφείου   http://www.ntua.gr/eep.

Undefined