ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+"  2016-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για  πρακτική άσκηση   σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών  μέσω του προγράμματος ERASMUS+ ότι υπάρχουν διαθέσιμες 10 θέσεις  για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 (έναρξη κινητικότητας 01/03/2017 λήξη κινητικότητας 30/09/2017),  με  καταλυτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων την  10η  Μαρτίου   2017. Επιλέξιμη περίοδος επιχορηγούμενης μετακίνησης είναι : Eλάχιστη δύο μήνες  μέγιστη τρεις μήνες.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, θα επιλέγονται μόνο εφόσον δηλώσουν εγγράφως ότι  θα χρηματοδοτήσουν από ιδίους πόρους το διάστημα πέραν των τριών μηνών.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.  erasmus.ntua.gr  και στο ανωτέρω γραφείο 09.00-12.00 (Διεύθυνση Σπουδών, Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Α. Καπετανάκη  τηλ. 210-7721017) Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ανωτέρω ιστοσελίδα και θα  υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις  δ/νσεις  email: iroffice@central.ntua.gr, ateti@central.ntua.gr. και πρωτότυπα στο ανωτέρω Γραφείο.

Οι υποψήφιοι φοιτητές πριν την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τους το έγγραφο ‘’ ERASMUS+/διαδικασία για την συμμετοχή στο πρόγραμμα  ERASMUS+’’ το οποίο είναι αναρτημένο  στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Ελληνικά