Υποβολή υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Vulcanus in Japan” 2017-18

Ελληνικά

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των φοιτητών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οφείλουν να περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα πρωτότυπα έντυπα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 2. Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά (CV)
 3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων (Motivation Letter) σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται
 4. Μια (1) συστατική επιστολή από Καθηγητή  της  Σχολής του υποψηφίου στα Αγγλικά (letter of recommendation)
 5. Αναλυτική βαθμολογία από την Γραμματεία της οικείας Σχολής
 6. Βεβαίωση για την κλίμακα βαθμολογίας (πρωτότυπη και μεταφρασμένη στα αγγλικά).
 7. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής
 8. Πιστοποιητικό υγείας (στα αγγλικά)
 9. Στο τέλος του φακέλου, σε ξεχωριστή διαφάνεια, φωτοτυπία από όλα τα ανωτέρω έγγραφα από το 1 έως 8 με την ίδια σειρά
 10. Ηλεκτρονική υποβολή προσωπικών δεδομένων μέσω του συνδέσμου http://goo.gl/forms/KYIGFPk15A
 11. Πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (αντίγραφα πτυχίων, όχι επικυρωμένα)

Oι επιτυχόντες θα μεταβούν στην Ιαπωνία για ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Σεπτεμβρίου 2017 - 31 Αυγούστου 2018) και θα χρηματοδοτηθούν με JPY ¥ 1,900,000 (~16.500 Ευρώ), για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής. Η στέγαση θα καλυφθεί από την Ιαπωνική κυβέρνηση.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 10η Ιανουαρίου 2017, αν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το φάκελό του στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών Ε.Μ.Π. και την 20η Ιανουαρίου 2017,  αν τον αποστείλει με σφραγίδα ταχυδρομείου προς τη Γενική Δ/νση ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα έντυπα συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Σπουδών Ε.Μ.Π., Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, κτίριο Διοίκησης 1ος  όροφος, τηλ. 210-7721199, κ. Β. Θωμά και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://erasmus.ntua.gr