ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+"  2015-2016

ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κινητικότητα διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Ιδρύματος που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ για επιμόρφωση  στο εξωτερικό   σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών  μέσω του προγράμματος ERASMUS+  το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 (λήξη κινητικότητας 30/09/2016),  ότι ο Όμιλος Πρακτικής του οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 4 θέσεις .

Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017, email: iroffice@central.ntua.gr και στην ιστοσελίδα  http://www.ntua.gr/eep.

Ελληνικά