Υποβολή υποψηφιοτήτων στο πρόγραμμα “Vulcanus in Japan” 2016-17

Ελληνικά

«Υποβολή υποψηφιοτήτων στο πρόγραμμα “Vulcanus in Japan2016-17  για πρακτική άσκηση φοιτητών ευρωπαϊκών χωρών σε Ιαπωνικές βιομηχανίες».
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας οφείλουν να περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα πρωτότυπα έντυπα:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 2. Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά (CV)
 3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων για  συμμετοχή στο πρόγραμμα (Motivation Letter) σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους
 4. Μια (1) συστατική επιστολή από Καθηγητή  της  Σχολής του υποψηφίου στα Αγγλικά (letter of recommendation)
 5. Αναλυτική βαθμολογία από την Γραμματεία της οικείας Σχολής
 6. Βεβαίωση για την κλίμακα βαθμολογίας (πρωτότυπη και μεταφρασμένη στα αγγλικά).
 7. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής
 8. Πιστοποιητικό υγείας (στα αγγλικά)
 9. Στο τέλος του φακέλου, σε ξεχωριστή διαφάνεια, φωτοτυπία από όλα τα ανωτέρω έγγραφα από το 1 έως 8 με την ίδια σειρά
 10. Ηλεκτρονική υποβολή προσωπικών δεδομένων μέσω του συνδέσμου http://goo.gl/forms/KYIGFPk15A
 11. Πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (αντίγραφα πτυχίων, όχι επικυρωμένα)

 

Oι επιτυχόντες θα μεταβούν στην Ιαπωνία για ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Σεπτεμβρίου 2016 - 31 Αυγούστου 2017) και θα χρηματοδοτηθούν με JPY ¥ 1,900,000 (~13.330 Ευρώ), για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής. Η στέγαση θα καλυφθεί από την Ιαπωνική κυβέρνηση.
Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 10η Ιανουαρίου 2016, αν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το φάκελό του στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών Ε.Μ.Π. και την 20η Ιανουαρίου 2016,  αν τον αποστείλει με σφραγίδα ταχυδρομείου προς τη Γενική Δ/νση ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα έντυπα συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Σπουδών Ε.Μ.Π., Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, κτίριο Διοίκησης 1ος  όροφος, τηλ. 210-7721199, κ. Β. Θωμά και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://erasmus.ntua.gr