ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" 2015-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" 2015-2016

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 (έναρξη κινητικότητας 01/06/2015 λήξη κινητικότητας 30/09/2016), ότι η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2015.

Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017, 10.30μ.μ. – 13.30μ.μ email: iroffice@central.ntua.gr και στην ιστοσελίδα http://www.ntua.gr/eep.

Ελληνικά