ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ενημερώνουμε τα μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να μετακινηθούν για διδασκαλία στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Erasmus+, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια χρηματοδότησής τους.

Οι μετακλήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στις  30/9/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π., κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος,  κ. Β. Θωμά, τηλ. 2107721199,  email: vthoma@central.ntua.gr και στη σελίδα http://erasmus.ntua.gr/el/node/4

Ελληνικά