ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" ΣΠΟΥΔΕΣ 2015-2016

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών    της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών  μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά  το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 (έναρξη κινητικότητας 01/06/2015 λήξη κινητικότητας 30/09/2016),  ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι, για το χειμερινό εξάμηνο η  10η  Μαρτίου  2015 και για το εαρινό εξάμηνο η 29η Μαΐου 2015.

Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Σ. Πιτσικάλης τηλ. 210-7724056, email: spyros.pitsikalis@gmail.com και στη ιστοσελίδα http://www.ntua.gr/eep

 

Ειδικά για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π η καταληκτική προθεσμία και για τα δύο εξάμηνα είναι η 18η Μαρτίου 2015 και οι αιτήσεις θα παραδίδονται στην κα Ελευθερία Βαρουχάκη τηλ. 210-7723834 email: elefthv@central.ntua.gr (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. Ε.Μ.Π.

Πατησίων 42, Κτίριο Τοσίτσα 5ος όροφος).

Ελληνικά