ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" ΣΠΟΥΔΕΣ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+"  ΣΠΟΥΔΕΣ  2015-2016

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς μόνο για διπλωματική,  μεταπτυχιακούς  και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών    της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών  μέσω του προγράμματος ERASMUS+ ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015,(λήξη κινητικότητας 30/09/2015).  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η  30η  Μαρτίου  2015.

Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Σ. Πιτσικάλης τηλ. 210-7724056, email: spyros.pitsikalis@gmail.com και στη ιστοσελίδα http://www.ntua.gr/eep

Ελληνικά