ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" 2014-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για  πρακτική άσκηση   σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών  μέσω του προγράμματος ERASMUS+ ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015,(λήξη κινητικότητας 30/09/2015).  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η  31η  Μαρτίου  2015.

 
Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017, email: iroffice@central.ntua.gr και στην ιστοσελίδα http://www.ntua.gr/eep.

Ελληνικά