ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" 2014-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+"  2014-2015  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για  πρακτική άσκηση   σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών  μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Οκτωβρίου 2014 .

Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών,
Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος
κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017,
email: iroffice@central.ntua.gr

Ελληνικά