Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS “AESOP”

Ελληνικά

Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS “AESOP” ανταλλαγής φοιτητών για εκπόνηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικής διατριβής, 2η προκήρυξη, Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 15.08.2014