Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS “NESSIE”

Ελληνικά

Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS “NESSIE” ανταλλαγής φοιτητών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και μεταδιδακτορικής έρευνας, 3η προκήρυξη, Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 15.10.2014