Υποβολή υποψηφιοτήτων στο πρόγραμμα “Vulcanus in Japan” 2014-15 για πρακτική άσκηση φοιτητών ευρωπαϊκών χωρών σε Ιαπωνικές βιομηχανίες

Ελληνικά

Σας διαβιβάζουμε επιστολή της υπευθύνου του Προγράμματος “Vulcanus in Japan” με την οποία καλούνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Μ.Π. να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση φοιτητών σε Ιαπωνικές εταιρείες. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας οφείλουν να περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα πρωτότυπα έντυπα:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
  2. Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά (CV)
  3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων για  συμμετοχή στο πρόγραμμα (Motivation Letter) σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους
  4. Μια (1) συστατική επιστολή από Καθηγητή  της  Σχολής του υποψηφίου στα Αγγλικά (letter of recommendation)
  5. Αναλυτική βαθμολογία από την Γραμματεία της οικείας Σχολής με επεξήγηση  της κλίμακας βαθμολογίας και μετάφραση στα αγγλικά.
  6. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής
  7. Πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (αντίγραφα πτυχίων όχι επικυρωμένα)
  8. Πιστοποιητικό υγείας (στα αγγλικά) σύμφωνα με το http://www.nhs.uk/chq/Pages/2584.aspx
  9. USB stick με τα προσωπικά δεδομένα σε φύλλο του Excel συμπληρωμένο και αποθηκευμένο σε Excel 2007 κατά το υπόδειγμα που υπάρχει στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

       http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0 “Document 9 - Student’s data”

  1. Φωτοτυπία από όλα τα ανωτέρω έγγραφα με την ίδια σειρά (δεν χρειάζεται αντίγραφο του USB stick)

Oι επιτυχόντες θα μεταβούν στην Ιαπωνία για ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Σεπτεμβρίου 2014 - 31 Αυγούστου 2015) και θα χρηματοδοτηθούν με JPY ¥ 1,900,000 (~13.330 Ευρώ), για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής. Η στέγαση θα καλυφθεί από την Ιαπωνική κυβέρνηση. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 10η Ιανουαρίου 2014, αν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το φάκελό του στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών Ε.Μ.Π. και την 20η Ιανουαρίου 2014,  αν τον αποστείλει με σφραγίδα ταχυδρομείου προς τη Γενική Δ/νση ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα έντυπα συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Σπουδών Ε.Μ.Π., Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, κτίριο Διοίκησης 1ος Όροφος, τηλ. 210-7721199, κ. Β. Θωμά