Διαδικασία επιλογής εξερχόμενων φοιτητών για εντατικά γλωσσικά μαθήματα EILCs- Erasmus 2012/13

Ελληνικά

Αγαπητοί συνεργάτες,

Παρακαλούμε να διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τις συνημμένες οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία επιλογής εξερχόμενων φοιτητών για εντατικά γλωσσικά μαθήματα EILCs- Erasmus 2012/13 καθώς και να διαβιβάσετε το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα στους Πρυτάνεις, Προέδρους των Ιδρυμάτων σας.

Με εκτίμηση,
Δημήτρης Μαραγκός
LLP/Erasmus