Πρόγραμμα LLP/Erasmus Ακαδ. Έτους 2013-14– Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Ελληνικά

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μεταβούν για πραγματοποίηση κύκλου σπουδών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος LLP-ERASMUS κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014, ότι οιπροθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το χειμερινό εξάμηνο είναι η 15η Μαρτίου 2013 και για το εαρινό εξάμηνο η 30η Μαΐου 2013.

Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Σ. Πιτσικάλης τηλ. 210-7724056, email: spyros.pitsikalis@gmail.com και στην ιστοσελίδαhttp://www.ntua.gr/eep

Ειδικά για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π η καταληκτική προθεσμία και για τα δύο εξάμηνα είναι η 24η Απριλίου 2013 και οι αιτήσεις θα παραδίδονται στην κα Ελευθερία Βαρουχάκη τηλ. 210-7723834 email: elefthv@central.ntua.gr (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. Ε.Μ.Π. Πατησίων 42, Κτίριο Τοσίτσα 5ος όροφος).